Penki bendrovės “Dolomitas” dešimtmečiai 1964 – 2014

AB „Dolomitas“ įsikūrė 1995 m. privatizavus valstybinę Petrašiūnų gamyklą. Bendrovė išgauna ir apdoroja stipinų sluoksnio dolomitą, susidariusį devono laikotarpiu per 300 mln. metų. Panaudota telkinio dalis rekultivuojama į vandens telkinius ir miškus.
AB “Dolomitas” gamina ir parduoda aukštos kokybės visų frakcijų plautas dolomito skaldeles, atitinkančias Europos standartus. Šios skaldelės naudojamos asfaltbetonio mišiniams, tiesiant automobilių kelius, apdorojant asfalto paviršius, gaminant gelžbetonio konstrukcijas, betoną, akmens vatą, stiklą.

Citata: „...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonku- ruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t. y. tokio, kokio supranta nūdienis kultūringas žmogus.“ Iš kalbos, pasakytos 1939 m. Žemaičių plento atidarymo proga.
zemaitkelis_did