LBC50 – gimtadienis

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 50-mečio jubiliejaus šventėje buvo pagerbti ir ilgus metus Laboratorinių bandymų centre dirbantys žmonės. Be profesionalių komandos narių nebūtų pasiekti geriausi rezultatai, o miesto ir šalies gatvėse nebūtų tokio ryškaus pėdsako, koks yra dabar. Buvo pagerbti darbuotojai, kurie pradėjo dirbti nuo įmonės įkūrimo ir dabar jau yra baigę karjerą, ir vis dar bendrovėje dirbantys ilgamečiai komandos nariai. Laboratorinių bandymų centre per pusę amžiaus pasikeitė daug kas, keitėsi darbuotojai, ir technika.

Citata: „...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonku- ruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t. y. tokio, kokio supranta nūdienis kultūringas žmogus.“ Iš kalbos, pasakytos 1939 m. Žemaičių plento atidarymo proga.
zemaitkelis_did