Laboratorinių bandymo centro laboratorijos veikla

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ savo veiklą pradėjo 1965 m. kaip „Kelių, tiltų eksploatacijos tresto“ laboratorija. 1985 metais laboratorija reorganizuota į „Žinybinį laboratorinių bandymų centrą“. 2000 m. Kauno miesto Tarybos sprendimu, reorganizavus SĮ „Kauno keliai“, „Žinybinis laboratorinių bandymų centras“ buvo reorganizuotas į AB „Laboratorinių bandymų centras“ 1999 m. Centras NAB buvo pakartotinai akredituotas, praplėsta akreditavimo sritis – pradėti atlikti cemento mechaniniai ir cheminiai, fiziniai kokybiniai bandymai.

Citata: „...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonku- ruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t. y. tokio, kokio supranta nūdienis kultūringas žmogus.“ Iš kalbos, pasakytos 1939 m. Žemaičių plento atidarymo proga.
zemaitkelis_did