Projektų konkursui vertinimai

2014 metų projektų vertinimo komisijų sudėtis

Statinių vertinimo komisija:

 1. Audrius Vaitkus- VGTU Kelių tyrimo instituto direktorius.
 2. Gražvydas Mykolas Paliulis – VGTU Miestų statybos katedros docentas.
 3. Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius.
 4. Arvydas Čibirka – UAB „Kelprojektas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas-technikos direktorius.
 5. Mindaugas Petrauskas – AB „Problematika“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai pavaduojantis direktorių.
 6. Vitolis Kurapka – Lietuvos kelininkų veteranų klubo narys.
 7. Algirdas Aušra – VšĮ „Baltijos media centras” – žurnalo „Transportas” ir leidinio „Keliai ir tiltai” leidėjas.

Projektų vertinimo komisija:

 1. Audrius Vaitkus – VGTU Kelių tyrimo instituto direktorius.
 2. Gražvydas Mykolas Paliulis – VGTU Miestų statybos katedros docentas.
 3. Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius.
 4. Virgaudas Puodžiukas – VGTU Kelių katedros vedėjas.
 5. Mindaugas Petrauskas – AB „Problematika“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai pavaduojantis direktorių.
 6. Vitolis Kurapka – Lietuvos kelininkų veteranų klubo narys.
 7. Algirdas Aušra – VšĮ „Baltijos media centras” – žurnalo „Transportas” ir leidinio „Keliai ir tiltai” leidėjas.

Inovacijų vertinimo komisija:

 1. Audrius Vaitkus – VGTU Kelių tyrimo instituto direktorius.
 2. Gražvydas Mykolas Paliulis – VGTU Miestų statybos katedros docenta.
 3. Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius.
 4. Arvydas Čibirka – UAB „Kelprojektas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas-technikos direktorius.
 5. Mindaugas Petrauskas – AB „Problematika“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai pavaduojantis direktorių.
 6. Vitolis Kurapka – Lietuvos kelininkų veteranų klubo narys.
 7. Petras Tekorius – LAKD direktoriaus pavaduotojas.
 8. Zigmantas Perveneckas – LAKD Kelių techninio normavimo ir technologijų skyriaus vedėjas.
 9. Algirdas Aušra – VšĮ „Baltijos media centras” – žurnalo „Transportas” ir leidinio „Keliai ir tiltai” leidėjas.