„Šiaulių plentas” – 50 metų patirties ir išbandymų

UAB,,Šiaulių plentas" kelininkai mini neeilinį jubiliejų - penkiasdešimtąjį įmonės gimtadienį. Prieš pusę amžiaus - 1966 m. liepos 1 d. - buvo įsteigta bendrovė Šiaulių kelių statybos valdyba Nr. 4 (KSV-4). Per tuos dešimtmečius pasikeitė jau trys kelininkų kartos, kurios viena kitai perdavė geriausias tradicijas, padėjusias įveikti ne vieną sunkmetį. daugiau

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Mačiulis: „Sparčiai judame saugaus eismo link…“

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ kelininkai vykdo dvi pagrindines funkcijas: prižiūri ir taiso kelius bei rūpinasi eismo saugumu. Siekdami jį užtikrinti, šiauliečiai diegia inžinerines priemones, itin plačiai ir išradingai užsiima švietėjiška veikla. Įmonės vadovai pabrėžia, kad tam nėra reikalingos didelės lėšos – svarbiausia aktyvumas, iniciatyvumas ir atkaklus ryžtas įgyvendinant numatytus tikslus. daugiau

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Arvydas Naradauskas: „Estetiškai sutvarkyta aikštelė – ne tik poilsio, bet ir pažinimo erdvė“

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ užmojus kurti kelių infrastruktūros aplinką savame regione pastaruosius dvejus metus koordinavęs ir novatoriškų idėjų realizavimu rūpinęsis direktoriaus pavaduotojas Arvydas Naradauskas, atsakingas už komerciją ir turto valdymą, sako, kad ši veikla buvo įdomi. Nors įgyvendinti ji pradėta dar prieš 12 metų, apie ją kažkodėl garsiai prabylama tik šiandien. daugiau

Kelias – sudėtingas inžinerinis statinys, teikiantis estetinį visuomenės pasigerėjimą

Nuo seno Lietuvoje puošti ar pažymėti sodybas, pakeles ar sustojimo vietas buvo ir tebėra tradicija. Prie kelio stovintys kryžiai, koplytstulpiai ar koplytėlės buvo tradicinė Lietuvos kraštovaizdžio dalis, UNESCO įtraukta į Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Tai buvo ženklai, atspindintys to meto žmonių pasaulėjautą, kurios pagrindas buvo religinės vertybės. Pasaulietinės tematikos objektų, kurių daugumos paskirtis buvo memorialinė, atsirado daug vėliau. daugiau

Piotro Bakanovo vadovavimo patirtis – nuo pat studijų laikų

Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas vadovo duonos pirmąkart paragavo dar studijuodamas Vilniaus inžinieriniame statybos institute (VISI). Vėliau, imdamas pavyzdį iš savo gyvenimo kelyje sutiktų puikių vadovų, dirbdamas mėgstamą darbą, jis nė akimirką nesudvejojo, kad kelininko profesija – neeilinė, ir tai yra jo pašaukimas. daugiau

Kelias turi būti nuvalytas, pabarstytas ir visada saugus

Šiaulių apskrities kelių tinklas kasmet tobulėja – nutiesiami nauji aplinkkeliai, rekonstruojami kelių ruožai. Tačiau svarbu kelius ne tik nutiesti bei rekonstruoti, bet ir ištisus metus juos tinkamai prižiūrėti, o esant reikalui remontuoti. Šį atsakingą darbą atlieka valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ kelininkai. Jie ištisus metus rūpestingai prižiūri svarbiausius Šiaulių regiono valstybinės reikšmės kelius, kurie nuolat modernėja ir jais važiuoja vis didėjantys transporto srautai. Tai gerina regione ekonominę ir ekologinę situaciją, kelių būklę, didina eismo saugumą. daugiau

Šiaulių regiono keliai

Lietuvai 1918 m. atgavus nepriklausomybę, plentai Šiaulių regione buvo labai blogos būklės ir išsidėstę netolygiai, o magistraliniai plentai nebuvo sujungti su kitais ir nesudarė plentų tinklo. 1938 m. baigtas tiesti Žemaičių plentas sujungė Kauną su Klaipėdos kraštu, o Rygos-Šiaulių-Tauragės plentą ir Klaipėdos krašto plentus - su kitais Lietuvos plentais. Šiaulių kelių rajone, kuriam priklausė Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Kretingos, Tauragės ir Raseinių apskritys, buvo 232,56 km. Plentų, iš jų 104 , 68 km. Šiaulių apskrityje. Kelių tiesimo ir esamų kelių kapitalinio remonto tempai buvo lėti. daugiau

Daugiausia tiltų – Šiaulių krašte. Jais reikia rūpintis

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ prižiūri ir eksploatuoja 209 vnt. tiltų ir viadukų kurių bendras ilgis siekia 5,212 km. Didžiąją tiltų ir viadukų dalį sudaro gelžbetoninės konstrukcijos. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsakingai prižiūri daugiausiai tiltų iš visų regioninių valstybės įmonių, pavaldžių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. daugiau

Investicijos į naująsias technologijas atsiperka

Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“ prižiūrimų kelių teritorija apima šiaurinę Lietuvos centro dalį ir ribojasi su Latvija. Įmonė prižiūri ir eksploatuoja 13 proc. Lietuvos valstybinių kelių, t. y. 2782 km. Magistralinių kelių 219 km, krašto – 603 km, rajoninių – 1960 km. Šiuos kelius žiemą ir vasarą rūpestingai prižiūri Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių kelių tarnybų kelininkai. daugiau