BMC

UAB Laboratorinių bandymų centras direktorius Gediminas Kunčinas: „Profesiją pasirinkau ankstyvoje jaunystėje“

2016-12-13  Andrius Juškevičius, Keliai ir tiltai Nr. 2(12)

G. Kunčiną jaunystėje labai viliojo radijo elektronika ir kai 1959 m. jis Anykščiuose baigė vidurinę mokyklą, studijuoti radijo elektroniką įstojo į tuometinį Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas – KTU). Tačiau ne iš gero gyvenimo jam teko ir mokytis, ir dirbti. Taip sutapo, kad 1963 m. G. Kunčinui pavyko įsidarbinti instituto Kelių katedroje laborantu, o radijo elektroniką po pirmojo kurso pakeitė į kelių statybos studijas. Radijo elektronika jam liko tik kaip hobis ir jaunystės prisiminimai.

„Kai Kelių statybos katedra persikėlė į Vilnių, likau Kaune, todėl pasirinkau studijuoti statybą. 1966 m. pradėjau dirbti Kauno kelių ir tiltų eksploatacijos treste“, – jaunystę prisiminė G. Kunčinas. Jam buvo pasiūlyta dirbti tresto laboratorijoje ir toliau ją plėtoti.

Sprendimą likti Kaune lėmė ir šeimos aplinkybės: studijuodamas jis niekada negyveno bendrabutyje, nes mieste gyveno jo močiutė ir dėdė, pas kuriuos jis glaudėsi. Besimokydamas G. Kunčinas sukūrė šeimą, žmona yra farmacininkė, kuri taip pat įsitvirtino Kaune.

G. Kunčino sėslumas davė puikių rezultatų. Nuo 1966 m. pradėjęs karjerą Kauno kelių, tiltų eksploatacijos tresto laboratorijoje, kuri veikė kaip tresto padalinys, inžinieriaus-laboranto pareigose dirbo iki 1970 m. Nuo 1970-ųjų – vyresnysis inžinierius, o 1972 m. jam buvo patikėta vadovauti tresto laboratorijai. 1991 m. Kauno kelių, tiltų eksploatacijos trestui tapus SĮ „Kauno keliai“ ir laboratorijai tapus savarankišku filialu „Žinybinis laboratorinių bandymų centras“, G. Kunčinas paskirtas direktoriumi. 2000 m. SĮ „Kauno keliai“ iš savivaldybės įmonės tapo akcine bendrove, o laboratorija – savarankiška akcine bendrove. 2005 m. įvykus dar vienam pasikeitimui, Laboratorinių bandymu centrui tapus uždarąja akcine bendrove, G. Kunčinas paskirtas direktoriumi. Šiais metais UAB Laboratorinių bandymų centras atšventė savo įkūrimo 50-metį, jos vadovu iki šiol dirba G. Kunčinas.

Ilgametis laboratorijos vadovas G. Kunčinas yra sertifikuotas ir atestuotas specialistas: 1999 m. suteiktas Laboratorijų kokybės sistemos pagal EN 45001 sertifikatas, 1999 m. – „Laboratorijos valdymas ir rinkodara“ sertifikatas, 2002 m. suteiktas AENOR Statybos produktų direktyvos bei „Swedac“ ir NAB „Atitikties įvertinimas pagal statybos produktų direktyvą“ sertifikatai. 2011 m. jam įteiktas LR Aplinkos ministerijos ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) atestatas nr.3610.

Norą tobulėti G. Kunčinas malšino kursuose: 2001 m. – „EN ISO/IEC 17025: nauji reikalavimai, matavimų neapibrėžtys“ BAM Vokietijoje, 2001 m. – „Kokybės vadyba ir ISO 9000:2000“ Lietuvos standartizacijos departamente, 2002 m. – „Cheminės analizės laboratorijų metrologija“ Vilniaus universitete, 2003 m. –„Praktiniai integracijos į ES aspektai“, kuriuos organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2005 m. – „Statybos produktų kokybė vieningoje Europos rinkoje“, organizuotuose VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, 2010 m. G. Kunčinui Valstybinėje darbo inspekcijoje įteiktas pažymėjimas „Darbdavio darbų saugos“, 2010 m. – Priešgaisrinės saugos pažymėjimas, o UAB „European Leadership Institute“ organizuojamuose kursuose teko dalyvauti 2010 m. du kartus bei 2011 m. Praėjusiais metasi buvo praeiti KTU Vadovų mokyklos 16 val. trukmės mokymai „Bendrovės vadybos ir jos narių veiklos principai, funkcijos, atsakomybė“.

G. Kunčinas – aktyvus visuomenininkas. 2003–2015 m. jis buvo išrinktas Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidentu. Nuo 2008 m. – Statybos produktų sertifikacijos centro prie Aplinkos ministerijos koordinacinės tarybos narys, tais pačiais 2008 m. tapo ir Standartizacijos departamento prie Ūkio ministerijos technikos komiteto TK19 nariu. Nuo 2012 m. – Aplinkos ministerijos statybos komiteto ir Nacionalinio akreditacijos biuro statybos komiteto narys, nuo 2014 m. – Statybos industrijos asociacijos veteranų klubo narys, o 2015 m. tapo Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos tarybos nariu, taip pat ir Lietuvos kelininkų veteranų klubo „Kelininkas“ Kauno zonos nariu.

G. Kunčino išradimai buvo svarbūs ir buvusioje Sovietų Sąjungoje. 1983–1985 m. kartu su Leningrado kelių tyrimo instituto mokslininkais buvo atliekami bandymai, siekiant sukurti naujus dinaminėms deformacijoms atsparius asfaltbetonio dangų tipus. 1985 m. birželio 8 d. tai buvo pripažinta išradimu ir gautas autorinis pažymėjimas Nr.1183479. Pagal šį išradimą 1986 m. Kauno mieste R. Kalantos gatvėje buvo įrengta asfaltbetonio danga, kuri be kapitalinio remonto tarnavo iki 2016 m.

G. Kunčino šeima: žmona Antanina Kunčinienė ir dukra Gita Balinskienė, kuri baigusi KTU Statybos fakultetą projektuoja pastatų šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas.

Pomėgiai: kelionės, vandens sportas, taip pat vandens slidės, detektyvinės ir fantastinės knygos bei techninė literatūra.

Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą G. Kunčinui skirtos padėkos ir apdovanojimai.

2001 m. Padėka už indėlį Lietuvos statybų plėtros srityje. Aplinkos ministerija.
2011 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nominacija „Profesijos Riteris“ (su sertifikatu).
2011 m. Kauno miesto savivaldybės administracija, „Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis“.
2013 m. Padėka. „Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedra Bazilika“.
2013 m. Kauno technikos kolegijos jubiliejinis sidabrinis medalis (sertifikatas Nr.8) „Už reikšmingą paramą turtinant kolegijos materialinius bei intelektinius išteklius“.
2015 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno mero A. Kupčinsko padėka.
2015 m. Kauno miesto savivaldybės administracija, „Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis“.

Naujienų archyvas