Lietuvos keliai

Eismo saugumui užtikrinti – šiuolaikiskos žiedinės sankryžos

2016-12-30  Rasa Čepienė, Lietuvos keliai, 2016 Nr.2

Žiedinių sankryžų įrengimas yra efektyvi eismo saugumo priemonė, mažinanti avaringumą šalies valstybinės reikšmės kelių keturšalėse sankryžose. LAKD iniciatyva yra įrengta arti 100 žiedinių sankryžų. Jos spardai statomos ir Panevėžio regione. Pagaliau tarptautinės svarbos kelias „Via Baltica” nebebus šalutiniu keliu, kalbant apie mažesnės svarbos kelius. Viena didžiausių Baltijos šalyse lietuviško kapitalo kelių ir geležinkelių statybos bendrovių „Panevėžio keliai” parengė pirmosios kelyje „Via Baltica” turbožiedinės sankryžos ir jos prieigų techninį darbo projektą ir rugpjūčio mėnesį pradėjo rangos darbus.

Kelyje „Via Baltica” rekonstruojama Ūtos sankryža

Nestandartinė sankryža statoma vietoje, kur Panevėžio miesto aplinkkelis kertasi su keliu Panevėžys-Pasvalys-Ryga. Intensyvūs darbai šioje sankryžoje vyko iki metų pabaigos, rangovai dažniausiai dirba ir savaitgaliais.

„Ši trišalė sankryža buvo didžiulis trukdis kelyje „Via Baltica” jau vien dėl to, kad tarptautinė magistralė, kurioje eismo intensyvumas per parą siekia iki 10 tūkstančių automobilių, iki rekonstrukcijos turėjo tik šalutinio kelio statusą. Pirmumo teisę šioje sankryžoje turėjo nuo Panevėžio Pasvalio kryptimi judantis automobilių srautas, kuris yra bene triskart mažesnis. Šią problemą išspręs nestandartinė žiedinė sankryža, kuri sulygins eismo srautų pirmumo galimybes ir padidins automobilių srautų pralaidumą visomis kryptimis”, – sakė projektavimo ir rangos darbus šiame objekte pagal sutartį vykdančios AB „Panevėžio keliai” generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Kaip sveikintiną, bendrovės vadovas mini ir tą aplinkybę, kad projektavimas ir ranga, vykdant šį projektą, sutelkti vienose rankose. Toks projekto įgyvendinimo būdas reikalauja itin aukštos užsakovo ir rangovo kvalifikacijos, spartina darbų terminus ir didina rangovo atsakomybę. Tai reiškia, kad sparčiai ir kokybiškai sprendžiamos kelių naudotojams ir jų interesams atstovaujančiam užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai, administruojančiai valstybinės reikšmės kelius, aktualios problemos.

Sutartis su užsakovu dėl šio projekto įgyvendinimo pasirašyta kovo pabaigoje, o rugpjūčio mėnesį jau pradėti darbai. Projektavimo darbai, visų statybos pradžiai reikalingų dokumentų gavimas užtruko tik šiek tiek daugiau nei tris mėnesius. Pagrindinius rangos darbus rangovas atliko dar šiais metais.

„Skelbiant atskirus konkursus projektavimui, o po to – rangai, visi procesai galėtų užtrukti trejus metus ir daugiau. Pasitelkus pažangius darbų organizavimo metodus ir mūsų bendrovės įvaldytus skaitmeninės statybos instrumentus, rezultatą turėsime greičiau nei per metus. Problemos sprendimo įgyvendinimas sutrumpėja tris kartus”, – sakė Virmantas Puidokas.

Į turbožiedinę sankryžą yra rekonstruojama tarptautinės svarbos magistralinio kelio A1 7, kitaip – Panevėžio aplinkkelio, trišalė sankirta su magistraliniu keliu A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga. Šie keliai ir sankryža yra tarptautinės magistralės „Via Baltica” dalis. Būsimoji turbožiedinė sankryža Panevėžio rajono gyventojų dar vadinama Ūtos sankryža. Įvažiavimai į busimąją sankryžą suprojektuoti pagal naują šioje magistralėje eismo organizavimo principą 2+1.

Iki lapkričio mėnesio turbožiedinės sankryžos statybos objekte jau atlikta daugiau kaip pusė visų reikalingų darbų. Visur, išskyrus vieną atkarpą privažiuojamame kelyje, jau paklota asfaltbetonio danga, klojamos trinkelės, įrengti melioracijos tinklai, rengiamas sankryžos apšvietimas.

Projektavimo ir rangos darbus minėtuose objektuose vykdo AB „Panevėžio keliai”. Vadovaujantis 2016 m. kovo 25 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, darbus visiškai planuojama baigti iki 2017 m. vasaros. Projektas – „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio trišalės sankryžos su magistraliniu keliu A10 Panevėžys- Pasvalys-Ryga rekonstravimo į turbožiedinę sankryžą techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas”.

Žiedinė sankryža Biržuose – tinkamiausias kompleksinis sprendimas

Sparčiai vyksta darbai krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys ruožų rekonstrukcijos projekte. Pagal šį projektą baigiama statyti ir pirmoji Biržuose žiedinė sankryža.

Žiedinė sankryža, specialistų teigimu, šiuo atveju yra tinkamiausias kompleksinis sprendimas, siekiant užtikrinti eismo saugumą dviejose viena šalia kitos esančiose sankryžose Biržų mieste. Tai – kelio Biržai- Raubonys sankirta su krašto keliu Biržai—Vabalnikas, ir kelio Biržai-Raubonys sankirta su keliu Biržai-Germaniškis. Pastačius žiedinę sankryžą, bus galima saugiai vykti Pabiržės miestelio ir magistralės „Via Baltica” kryptimi, saugiai pasukti Vabalninko ir Germaniškio kryptimis, taip pat sėkmingai pasiekti Biržų miesto centrą ir Biržų pilį.

Išorinis žiedinės sankryžos skersmuo – 24 m. Eismas žiedinėje sankryžoje po rekonstrukcijos organizuotas viena juosta, kurios važiuojamosios dalies plotis siekia 5,5 m. Toks vienos eismo juostos plotis yra pakankamas važiuoti tiek lengviesiems automobiliams, tiek sunkiajam transportui.

Papildomos erdvės žiedinėje sankryžoje suteiks iš granito trinkelių įrengti kelkraščiai, kurių bortai prasidės tame pačiame lygyje, kaip ir važiuojamoji dalis, ir pamažu aukštės žiedinės sankryžos centro link. Analogiški kelkraščiai ir bortai rengiami ir išorinėje žiedo pusėje. Kelkraščių nuolydis (pakilimas) minimalus, sieks tik 2,5 proc.

Žiedinė sankryža yra nulinis taškas, kuris yra svarbaus susisiekimo infrastruktūros projekto pradžia. Pagal šį projektą rekonstruojamas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys 10 km ruožas, rekonstruojamas pėsčiųjų takas atkarpoje nuo 2,14 iki 6,90 km, visame ruože atnaujinami inžineriniai tinklai ir sistemos.

Rekonstruojama 10 km ilgio atkarpa susideda iš dviejų ruožų. Kelio Biržai-Raubonys ruože nuo 0,00 iki 6,98 km AB „Panevėžio keliai” statybos darbus intensyviai vykdo jau nuo pavasario.

Pirmasis rekonstruojamas ruožas prasideda nuo trišalės sankryžos, kuri jau rekonstruota į žiedinę ir tęsiasi Pasvalio gatve Pabiržės link, per Pabiržės miestelio Biržų gatvę, o baigiasi ties gyvenvietės riba. Šioje atkarpoje iki 2016 m. spalio vidurio spėta atlikti didžiąją dalį projekte numatytų darbų, jau klojamas viršutinis – dėvėjimosi – asfaltbetonio sluoksnis, vykdomi apdailos darbai.

Rekonstruojant kelio dangos plotis suvienodintas iki 8 m su 1,5 m pločio kelkraščiais, baigiama rekonstruoti 19 sankryžų ir 14 autobusų stotelių, naujai įrengtas 4,76 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Ruožuose per Biržų miestą ir Pabiržės miestelį bus įrengta triukšmą mažinanti asfalto danga.

Pagal projektą įrengti nauji šaligatviai ir apšvietimas Pasvalio gatvėje Biržuose ir Pabiržėje, apšviesta žiedinė sankryža ir pėsčiųjų takai. Naujai pastatyti lietaus nuotekų tinklai, kurių bendras ilgis siekia 1,8 km, rekonstruoti melioracijos tinklai, elektroninių ryšių sistemos, 0,4 kV ir 10 kV įtampos elektros linijos.

Antrasis rekonstruotinas ruožas, kelio Biržai-Raubonys atkarpa nuo 6,98 iki 10,00 km, prasideda už Pabiržės miestelio ir tęsis iki Kirdonių gyvenvietės ribos nuo Pasvalio pusės. Šiuo metu rengiamas šio ruožo rekonstrukcijos techninis darbo projektas, rangos darbai, tikėtina, persikels į 2017 m.

Darbams atlikti naudojamas statinio informacinis modeliavimas (BIM), t. y. visi rekonstruojamos kelio atkarpos konstrukciniai elementai suprojektuoti trimatėje erdvėje, kas įgalina rangovą šiame objekte visapusiškai į darbą įtraukti automatines įrenginių valdymo sistemas. Tai leis sparčiai ir tiksliai atlikti projekto darbus.

Darbų užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Biržų rajono savivaldybės administracija. Sutarties kaina su PVM – 11,78 mln. eurų. Generalinis rangovas – viena didžiausių Baltijos šalyse lietuviško kapitalo kelių ir geležinkelių projektavimo ir statybos bendrovių „Panevėžio keliai”, darbus įsipareigojo atlikti per 16 mėnesių. Pirmajame beveik 7 km ruože darbų trukmę, pasitelkus šiuolaikiškas darbų organizavimo ir vykdymo priemones, AB „Panevėžio keliai” pavyks sutrumpinti iki 7-8 mėnesių.

Rekonstruotos sankryžos papuošė magistralinius kelius

Rugsėjo mėnesį AB „Panevėžio keliai” sėkmingai baigė svarbaus eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimo 2014-2020 m. TEN-T keliuose I etapo antrosios sutarties darbus. Šio projekto rezultatas ne tik pagerino eismo sąlygas tarptautinės svarbos keliuose, bet ir turi pagrįstų pretenzijų vadintis vienu gražiausių susisiekimo infrastruktūros objektu 2015-2016 m. Darbai vykdyti kelyje „Via Baltica” ir magistralėje A2 Vilnius-Panevėžys.

Magistralėje A2 buvo pastatytas pėsčiųjų viadukas avaringame ruože ties Žemaitkiemio sankryža, platinama magistralė, įrengiant greitėjimo ir lėtėjimo juostas, taip pat įrengti jungiamieji keliai abiejose kelio pusėse ir dvi žiedinės sankryžos. Iš viso darbai vykdyti magistralės ruože, kurio bendras ilgis – 1,223 km. Kartu šis kompleksas – pėsčiųjų viadukas su prieigomis, jungiamieji keliai ir žiedinės sankryžos, dviračių takas – baigus rangos darbus, virto šiuolaikišku saugiu transporto mazgu. Be to, šis kompleksas tapo vizualiai labai patrauklus.

„Vykdant darbus magistralėje A2, paklota per 40 tūkst. m2 asfalto dangų, pusė jų – magistraliniame kelyje, kita dalis – jungiamuosiuose keliuose ir aikštelėje. Taip pat įrengta per 2 km apsauginių kelio atitvarų, apie 1000 m2 pėsčiųjų ir dviračių takų dangos, paklota 3 tūkst. m drenažo tinklų, apie 1000 m lietaus nuotekų tinklų, įrengta 0,5 km betoninių latakų, 117 m ilgio gelžbetoninė atraminė sienelė”, – informavo AB „Panevėžio keliai” projektų vadovas Jevgenijus Šaškovas.

Naujai pastatytas viadukas ir jungiamųjų kelių žiedai apšviesti įrengiant 22 atramas. Eismo saugumui užtikrinti taip pat pastatyti nauji kelio ženklai, įrengti apsauginiai kelio barjerai, signaliniai stulpeliai, taip pat įrengta 125 m ilgio apsauginė tvora nuo gyvūnų.

Kiti eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimo darbai vykdyti kelyje „Via Baltica”, kur valstybinės reikšmės magistralinio kelio A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 38,7 km buvusi sankirta su rajoniniu keliu Nr. 3101 Pasvalys-Vabalninkas rekonstruota j žiedinę sankryžą.

Esamos keturšalės sankryžos vietoje buvo suprojektuota ir įrengta mažoji žiedinė sankryža, kurios išorinis skersmuo – 42 m, vidinis – 31 m. Sankryžos važiuojamoji dalis suskirstyta į du žiedus: į 5,5 m išorinį su asfaltbetonio danga ir į vidinį 1,5 m pločio žiedą, grįstą granitinėmis trinkelėmis.

Įvažiavimai į sankryžą rengti 3,5-4 m pločio, išvažiavimai – 4-4,5 m pločio. Skersai centrinės žiedo salos kelio A10 kryptimi nutiestas 5 m pločio pilkų granitinių trinkelių pravažiavimas negabaritiniam transportui. Priešpriešinio eismo juostoms atskirti prieš žiedinę sankryžą įrengtos keturios iškilios saugos salelės.

Minėti darbai – tai projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014-2020 m. TEN-T keliuose. I etapas. Sutartis Nr. 2″ dalis. Darbus AB „Panevėžio keliai” vykdė vadovaudamasi 2015 m. kovo 24 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Rekonstruota dviejų valstybinės reikšmės kelių sankirta

2016 m. spalio mėnesį AB „Panevėžio keliai” perdavė užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai dar vieną įrengtą žiedinę sankryžą, šį kartą Vabalninko mieste. Projektas – „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 124 Kupiškis-Vabalninkas-Biržai sankryžos 38,73 km su keliu Nr. 191 Paliūniškis—Vabalninkas rekonstrukcija”.

Keturšalės sankryžos, kur susikerta du valstybinės reikšmės keliai, vietoje pastatyta mažoji žiedinė sankryža, kurios išorinis žiedo skersmuo – 26 m. Sankryžos važiuojamoji dalis suskirstyta į du žiedus: į išorinį – 6 m pločio, su asfaltbetonio danga, ir vidinį – 2,8 m pločio, grįstą granito trinkelėmis. Vidinis žiedas įrengtas su skersiniu 2,5 proc. nuolydžiu, atitinkančiu žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies skersinį nuolydį.

Priešingiems eismo srautams atskirti prieš žiedinę sankryžą įrengtos dvi iškilios saugos salelės. Artėdami prie žiedinės sankryžos, eismo dalyviai privalo sumažinti greitį, todėl sankryžos centrinėje salelėje buvo supiltas 0,5 m aukščio pylimas.

Naujienų archyvas