ARK

Alytaus regiono keliai

2015-10-09  Alytaus regiono keliai info

Valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai" istorijos pradžia galima laikyti 1919 m. Plentų valdybos įkurtą Alytaus kelių rajoną. 1940 m. jis buvo perorganizuotas į LTSR vidaus reikalų komisariato Plentų valdybos Alytaus apskrities kelių skyrių. Įmonės juridinis statusas ir pavadinimas daug kartų buvo keičiamas. 1995 m., siekiant efektyviau naudoti lėšas kelių priežiūrai ir remontui, mažinti valdymo išlaidas, tuometinė Alytaus valstybinė kelių valdyba buvo reorganizuota ir balandžio mėnesį įsteigta V) „Alytaus regiono keliai"; įmonės direktoriumi paskirtas Romualdas Snarskis.

Nuo 2008 m. įmonei vadovauja Bronius Vaičiulionis. Kelių priežiūra yra pagrindinė įmonės veiklos kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų eismą. VĮ „Alytaus regiono keliai” prižiūri 7 proc. Lietuvos kelių. Įmonė kartu su struktūriniais padaliniais – Alytaus, Lazdijų ir Varėnos kelių tarnybomis – žiemą ir vasarą prižiūri ir tvarko 1474.099 km valstybinės reikšmės keliu, iš kurių 94,521 km yra magistraliniai, 389,97 km – krašto ir 989,608 km – rajoniniai keliai. Alytaus regiono kelių negalima įsivaizduoti be tiltų; jų šiame krašte yra 64. Kasmet atliekamas vidutiniškai 6 tiltų einamasis remontas – suremontuojama po du tiltus kiekvienoje kelių tarnyboje. Pastaraisiais metais didžiausias darbas atliktas remontuojant tiltus per Nemuną Merkinėje ir per Merkį Varėnos rajone. Suremontuoti tiltai kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai per Versekos, Merkio ir Šalčios upes, tiltas per Gelužą ties Valkininkais. Vietoj tilto per Ratnyčios upę Druskininkuose įrengta pralaida. Darbai atliekami Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonuose, kuriuose iš viso yra 1151,033 km asfaltuotų kelių ir 323,066 km žvyrkelių. Alytaus regiono kelininkai vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjo kloti juodąsias kelio dangas, daromas sumaišymo būdu pačiame kelyje. Šioms dangoms buvo naudojamas bitumas, emulsijos, akmens anglių dervos, kasmet būdavo įrengiama 25-35 km tokių kelių. Keliai su Žvyro danga sudaro 22 proc. visų įmonės prižiūrimų kelių. Alytaus regione įrengtas 81 auto paviljonas, 20 poilsio aikštelių, 59 km pėsčiųjų ir dviračių takų, 82 km metalinių kelio atitvarų. VĮ „Alytaus regiono keliai” tarp 11 tokio tipo įmonių Lietuvoje pagal kelių priežiūros lygį kasmet užima pirmą arba antrą vietą. Kelininkų profesionalumas – tai nuolatinis profesinis tobulėjimas, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė, asmeninė ir kolektyvinė atsakomybė, patikimumas, pateisinti vartotojų lūkesčiai. Įmonėje įdiegta integruota Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistema (KAD) pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

VĮ „Alytaus regiono keliai” taip pat dalyvauja rangos darbų ir užsakymų konkursuose, kuriuos skelbia savivaldybės, įmonės ir privatūs asmenys. Šiandien savo regiono kelininkų darbo neįsivaizduojame be našios, modernios technikos, kurią valdo sumanūs mechanizatoriai ir vairuotojai, įmonės technikos parkas per pastarąjį dešimtmetį visiškai atnaujintas. Atsisakyta senųjų rusiškų traktorių, barstytuvų, kitų automobilių. Ilgus metus druskai barstyti buvo naudojami ZIL’ai ir MAZ’ai, į kuriuos tilpdavo tik po 5-7 t barstymo medžiagos. Dabar naudojami „Mercedes”, „Iveco” automobiliai, gabenantys 12-16 t; jų kelių barstymo ir valymo kilometražas daug didesnis, be to, jie sunaudoja daug mažiau degalų, jmonės technikos parką papildė vakarietiški traktoriai „NewHolland”, „Valtra Valmeta”, krautuvai su keičiama įranga „Bobcat” ir „Kornatsu”, ekskavatoriai JCB, nauji savivarčiai „Mercedes” su firmos „Schmit” šlapios druskos barstymo įranga, sunkvežimiai „Iveco”, plačiabariai galingi greideriai. Atnaujindama kelių priežiūros parką įmonė vadovaujasi principu: įsigyti techniką su kuo įvairesne įranga, kad mechanizmas būtų naudojamas ištisus metus, atliktų kuo daugiau darbų. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, todėl tinkamai atlieka kelių priežiūros darbus savo regione. Šiuo metu įmonėje dirba 168 darbuotojai.

VĮ „Alytaus regiono keliai” prižiūrimų kelių tinklas, 2015 m. (1995 m.]

Kelia , km
Magistraliniai Krašto Rajoniniai Iš viso
Asfalto 61,46(48,9) 111,75(109,5) 7,202(5,1) 180,412(163,5)
Juodosios dangos 33,061 (46,1) 278,22(179,8) 659,34(558,1) 970,621 (784,0)
Baltas plentas -(3,2) -(3,2)
Žvyro 322,676(515,3) 322,676(515,3)
Grindinys 0,396 (0,4) 0,396 (0,4)
Iš viso 94,521 (95,0) 389,97 (289,3) 989,608(1082,1) 1474,099 (1466,4)

Per 20 metų kelių tarnybose gražiai sutvarkytos remonto dirbtuvės, įrengtos buitinės patalpos – pasirūpinta darbuotojais, kad jie galėtų gerai prižiūrėti ir eksploatuoti regiono įmonei priklausančius kelius. Alytaus regiono kelininkai ne tik nuoširdžiai dirba, su meile prižiūri savo krašto kelius, bet ir moka turiningai leisti laisvalaikį. Sporto varžybos, greiderininkų profesinio meistriškumo varžybos, įvairios kultūrinės iniciatyvos, susitikimai su įmonės veteranais, medelių sodinimo dienos – tai jau tradiciniai alytiškių kelininkų renginiai. Daugelis kelininkų aktyviai sportuoja, tai rodo tradicinės sporto varžybos, kuriose labai noriai dalyvauja ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės. Kelininkų darbas reikalauja daug pastangų, valios ir energijos, nes jiems tenka dirbti ir kaitinant karštai vasaros saulei, ir spiginant žiemos šalčiams. Per Alytaus regioną įvairiomis kryptimis zujančių lengvųjų automobilių ir krovininio transporto srautas kasmet vis intensyvėja ir kelia naujų technologinių, ekologinių eismo saugumo reikalavimų. Kadangi regionas ribojasi su pasienio zona, čia ypač intensyvus tranzitinio, daugiausia sunkiasvorio, transporto eismas. Istoriškai taip susiklostė, kad Simno, Merkinės, Veisiejų miestelių gyvenamieji namai ir kiti trobesiai glaudžiasi prie pat judraus kelio. Vietos gyventojai būdavo ypač nepatenkinti ne tiek dėl automobilių variklių keliamo triukšmo, kiek dėl važiavimo greičio, nes jis miestelių žmonėms kelia didelį pavojų. Kelininkams teko ieškoti veiksmingų priemonių eismo saugumui didinti ir greičiui riboti. Kelininkai Simno miestelyje pirmieji Lietuvoje perėjose pradėjo statyti eismo saugumo kalnelius. Po keletą jų buvo įrengta Veisiejuose, Merkinėje, Lazdijuose, Butrimonyse, Valkininkuose, Seirijuose. Alytaus kelininkai vieni pirmųjų Lietuvoje ėmė statyti ir žiedines sankryžas. Alytaus kelininkai nuoširdžiai kuria tai, kas visiems svarbu, brangu ir reikalinga, jie suteikia keliams gyvybę, nes taip supranta savo pareigą. Stengiamasi, kad regiono keliai būtų ne tik šiuolaikiški, lygūs, gražūs, bet ir saugūs visiems eismo dalyviams. Dzūkijos kelių istorija rašoma vis naujais darbais, rūpinantis keliaujančiųjų patogumu bei saugumu ir puošiant kraštovaizdį.

Bronius Vaičiulionis, VĮ „Alytaus regiono keliai” direktorius

VĮ „Alytaus regiono keliai” kolektyvo žmonės teisėtai didžiuojasi gražia, daug ko pamokančia savo krašto kelių istorija, su didžiule meile ir pagarba mini sumanius, darbščius praeities kelininkus, tiesusius žvyrkelius, plentus, stačiusius tiltus ir tiltelius. Garbinga istorinė praeitis suteikia pasididžiavimo kelininko profesija, įkvepia ir skatina geriau dirbti, tęsti senolių puoselėtas tradicijas. Šių dienų kelininkai privalo užtikrinti tokią automobilių kelių priežiūrą, kelio elementų techninę ir estetinę būklę, kad mažiausiomis sąnaudomis butų patenkinti visų kelių naudotojų poreikiai, kad būtų užtikrintas saugus, patogus, greitas ir ekonomiškas važiavimas bei estetiška kelio aplinka. Didžiuojamės, kad esame pasiekę geriausią rodiklį Lietuvoje – mūsų regione 78 proc. žvyrkelių padengta juodosiomis dangomis. Stengsimės išlaikyti lyderio pozicijas šioje srityje. Didžiausias įdirbis buvo padarytas prieš 20-30 metų, kai Alytaus kelininkų įmonė vienintelė Lietuvoje pradėjo rengti labai geras juodąsias dangas, sumaišomas su dervabetoniais kelyje. Gerai prižiūrimos dangos patikimai tarnauja iki šiol.

Romualdas Snarskis, ilgametis VĮ „Alytaus regiono keliai” direktorius

Regioninių įmonių sukūrimas 1995 metais buvo viena sėkmingiausių kelių sistemos reorganizacijų. Pagerėjo kelių priežiūros valdymas, nes regioninių įmonių vadovybė yra žymiai „arčiau” prie vietos kelių, palyginti su tuo laikotarpiu, kai U kelių organizacijoms buvo vadovaujama iš Vilniaus. Pagerėjo atliekamų darbų kontrolė, technikos ir darbo išteklių naudojimas, tarnybų vadovų atsakomybė. Manau, kad dabar galbūt jau atėjo laikas suteikti kelių tarnyboms tam tikrą juridinio asmens statusą, nes tai leistų tarnybų vadovams operatyviau spręsti įvairius gamybinius bei finansinius reikalus. Geri keliai yra vienas iš šalies ekonominio vystymosi elementų. Dabartinę Lietuvos kelių būklę galima vertinti patenkinamai. Jeigu Vyriausybė nesuteiks prioriteto kelių gerinimui, po kelerių metų galime likti Europos pakraštyje. Daugelio kelių dangas būtina stiprinti: pakloti naujus sluoksnius arba atlikti paviršiaus apdorojimo darbus. Šių darbų apimtis ryškiai sumažėjo dėl lėšų trukumo. Būtina atlikti daugelio kelių kapitalinio remonto darbus. Ir regioninės įmonės, ir privačios bendrovės pajėgumų turi pakankamai, kad galėtų gerokai pagerinti kelių būklę.

Eugenijus Dumčius, VĮ „Alytaus regiono keliai” Merkinės meistrijos meistras

Didžiuojuosi Lietuvos keliais, jiems nuo A. Smetonos laikų buvo skiriamas didelis dėmesys, ir apgailestauju, kad nuo Vilniaus iki Kauna ne visi ruožai atitinka AM (automagistralės) kategoriją. Taip pat laukiu geresnio, saugesnio kelio Babriškės-Varėna-Eišiškės. Nemaloniai stebina „VIA Baltica” kelio avaringumas. Iš esmės saugų eismą gali užtikrinti fizinės, techninės priemonės ir vairuotojų pasirengimas. Dabartiniame etape reikėtų daugiau žinių apie žmogaus psichologiją eismo srityje. Daugiau kelio ženklų, statomų šalikelėje, neužtikrina avaringumo mažėjimo. Manyčiau, daugiau informacijos turėtų būti važiuojamojoje dalyje. Daugelio eismo įvykių priežastis yra informacijos nenuskaitymas ar jos nesuvokimas; ši išvada peršasi todėl, kad esant toms pačioms aplinkybėms ir sąlygoms avarijos toje pačioje vietoje išvengiama. Reikėtų tobulinti įprastų kelio ženklų informatyvumą. Pavyzdžiui, pėsčiųjų perėja su saugumo kalneliu turėtų atsispindėti ir vietos ženkle, nes įspėjamasis ženklas „Nelygus kelias” dažniausiai praslysta pro akis. Avarijų pasekmėms mažinti reikia šalinti kliūtis šalikelėse.

Naujienų archyvas