Lietuvos keliai

A1 magistralės sankryžos — kokybiškai ir laiku

2016-12-30  Žydrius Baublys, Lietuvos keliai, 2016 Nr.2

2016 m. lapkričio 4 d. UAB „Fegda" baigė statyti Moluvėnų ir Žiežmarių sankryžas kelyje Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir perdavė šiuos statinius visuomeniniam naudojimui. Darbai, kurių sutartinė vertė siekia 12,5 mln. eurų, buvo atlikti sutartyje su Lietuvos automobilių kelių direkcija numatytu laiku, t. y. per 16 mėnesių. Tikimasi, kad šie statiniai sumažins eismo įvykių skaičių šiame kelyje ir leis įgyvendinti tai, kas numatyta Europos Sąjungos finansuojamame projekte „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014-2020 m. TEN-T keliuose".

Konkursas šių sankryžų statybai įvyko 2015 m. sausio mėnesio pradžioje.

UAB „Fegda” kartu su kvalifikaciniais dokumentais buvo pateikusi ir pagal konkurso sąlygas privalomą darbų grafiką. Jame įmonė buvo numačiusi, kad, siekiant tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti darbus, juos reikia pradėti 2015 m. balandžio mėnesį.

Tačiau užsitęsus konkursinėms procedūroms ir teisminiams ginčams, UAB „Fegda” konkurso nugalėtoja buvo paskelbta tik liepą. Iki tol buvo neaišku, kas laimės konkursą, ar verta duoti inžinieriams detaliai nagrinėti projektus, organizuoti eismą, gamybinius pajėgumus. Imtis kitų didelių projektų taip pat buvo rizikinga, nes, laimėjus šį konkursą, trūktų reikiamų pajėgumų darbams vykdyti.

Žiežmarių ir Moluvėnų sankryžų įrengimo subtilybė buvo ta, kad darbus reikia vykdyti dviem etapais. Vienais metais turėtų būti įrengtas transporto priemonių tunelinis viadukas po kairiąja automagistralės juosta, kitais – po dešiniąja. Taigi, pirmojo etapo darbai rangovui sutrumpėjo 3 mėnesiais, tačiau, kad ir koks būtų terminas, jie turėjo būti baigti laiku – iki žiemos abi automagistralės juostos turėjo būti atstatytos ir jomis vyktų eismas. UAB „Fegda” privalėjo sukoncentruoti šių sankryžų statybai daugiau gamybinių pajėgumų, o tai didino objekto įrengimo išlaidas. Taip pat Žiežmarių sankryžoje dar pasitaikė itin sudėtingos gruntinės sąlygos. Projekte numatyta, kad grunto pylimai turi būti supilami iš grunto, iškasamo iš greta esančių iškasų. Deja, darbams nusikeliant į rudens laikotarpį, kai saulė ir vėjas jau nebeišdžiovina grunto, iš iškasų kasamas molingas ir dėl aukšto gruntinio vandens lygio permirkęs gruntas tiko tik vežti j grunto sąvartynus, o naujas grunto sankasas reikėjo įrengti iš karjerinio grunto.

Nepaisydama visų šių nesklandumų, UAB „Fegda” dėjo daug pastangų, kad sudarytų kuo mažiau trukdžių transporto eismui kelyje, taip pat kėlė aukščiausius reikalavimus darbų kokybei.

Moluvėnų sankryža

Projektuojant ir įrengiant sankryžą, buvo stengiamasi kuo labiau prisitaikyti prie teritorijos reljefo.

Dešinėje automagistralės pusėje įrengiamo jungiamojo kelio kilpos spindulio dydį apribojo Moluvėnų ežero apsaugos zona (25 m nuo kranto). Kairėje A1 kelio pusėje sankryžos jungiamieji keliai įsilieja į vietinį kelią, kurio dalis, lygiagreti A1 keliui, priklauso senajam Vilniaus keliui. Šią kelio dalį ateityje numatyta panaudoti kaip nuvažiavimą į Moluvėnų visuomeninio, rekreacinio ir gyvenamųjų namų komplekso teritoriją. Jungiamasis kelias po viaduku ir logistikos centro link yra įrengtas 8,0 m pločio, jo kelkraščiai – po 1,5 m, keliui panaudoti sprendiniai, atitinkantys III klasės kelio dangos konstrukciją. Planuojama, kad į logistikos centrą atvažiuos ir išvažiuos apie 500 automobilių per parą.

Vykdant statybos darbus, buvo panaikintos autobusų sustojimo aikštelės A1 kelyje. Autobusams, atvažiuojantiems iš Vilniaus, stotelė įrengta senajame Vilniaus kelyje ties sodais, o važiuojantiems į Vilnių – kairėje A1 kelio pusėje esančiame jungiamajame kelyje.

Lietaus vandens nuvedimui nuo kietų dangų ir žalių plotų įrengta uždara lietaus nuotekų sistema. Surinktas vanduo yra apvalomas nuo smėlio ir purvo šių nešmenų nusodintuvuose. Naftos produktams surinkti įrengtas 30 l/s naftos produktų atskirtuvas.

Automagistralės 21,2 km pastatytas tunelinio tipo viadukas, leidžiantis transportui važiuoti iš vienos kelio pusės į kitą po magistraliniu keliu. Tiek viaduko atramos, tiek perdanga yra gelžbetonio, perdangos konstrukcija – gelžbetoninė sijinė, 750 mm aukščio, trijų angų 10,00 + 16,00 + 12,00 m. Taip pat po šiuo viaduku įrengti 2,0 m pločio pėsčiųjų šaligatviai, kad pėstieji galėtų saugiai pereiti iš kairės kelio pusės j dešinę ir atvirkščiai bei pasiekti perkeltas autobusų stoteles.

Šalia jungiamųjų kelių įrengtas elektros apšvietimo tinklas, apšvietimo stulpams panaudojant saugias, smūgius absorbuojančias atramas. Siekiant apsaugoti šalia automagistralės gyvenančius žmones nuo transporto keliamo triukšmo, šalia kelio A1 įrengtos 3,5-5 m aukščio garsą slopinančios sienutės. Vienoms sienutėms panaudotos iš vienos pusės perforuotos aliumininės kasetės su mineralinės vatos užpildu viduje, kitoms – permatomoms – akrilinis stiklas.

Pagrindiniai darbai: atlikta 53 000 m3 žemės darbų; įrengta 5 200 m3 šalčiui atsparaus sluoksnio ir 2 300 m3 skaldos pagrindo sluoksnio; paklota 4 800 t asfalto dangų; įrengta 330 m triukšmą slopinančių sienučių; pastatytas 1 208 m2 viadukas; sumontuota 70 vnt. apšvietimo atramų.

Žiežmarių sankryža

Sankryža ir jos jungiamieji keliai įrengti taip, kad ateityje būtų galima vykdyti automagistralės A1 Vilnius- Kaunas-Klaipėda praplatinimo darbus. Magistraliniam keliui kirsti skirtingame lygyje, statant tunelinį viaduką, parinkta aukštesnė kelio profilio vieta, esanti 61,75 km. Viaduko atramos – gelžbetoninės, monolitinės, atremtos ant metalinių spraustasienių ir vienos eilės gręžtinių gelžbetoninių polių. Perdanga daroma iš gelžbetoninių surenkamų 0,85 m aukščio ir 12 m ilgio sijų. Iš abiejų A1 kelio pusių įrengti sankryžos jungiamieji keliai, kurių ilgis – 1 300 m. Kelio A1 dešinėje pusėje jungiamojo kelio susikirtime su keliu Nr. 1808 pastatyta vieno lygio trišalė sankryža, o kelio A1 kairėje pusėje – žiedinė sankryža esamam vietiniam keliui Nr. 1812 įsilieti į jungiamąjį kelią. Šios žiedinės sankryžos išorinis žiedas yra 32 m skersmens, važiuojamosios dalies plotis – 6 m, sustiprintos vidinės juostos plotis – 1,5 m. Į autobusų stoteles, kurios iš A1 kelio perkeltos prie sankryžos jungiamųjų kelių, pėstieji galės patekti prie jungiamųjų kelių įrengtais pėsčiųjų takais. Autobusų stotelėse pastatyti miesto tipo paviljonai. Pėstieji automagistralę gali pereiti virš automagistralės įrengtu pėsčiųjų viaduku. Pats pėsčiųjų viadukas pastatytas iš plieno konstrukcijų su gelžbetoniniais pandusais invalidams ir dviratininkams. Viaduko ilgis – 80 m, perdangos formulė – 16,66 m + 40,0 m + 23,34 m, plotis – 3,0 m. Prieigose įrengti 178 m ilgio pandusai neįgaliems žmonėms ir dviratininkams patekti ant viaduko. Žiežmarių gyvenvietei apsaugoti nuo transporto keliamo triukšmo šalia kelio A1 pastatytos 3,5-5 m aukščio garsą slopinančios sienutės. Pakloti vamzdynai nuo įrengtos žiedinės sankryžos ir iš pakelės griovių lietaus nuotekoms surinkti ir pašalinti. Nuo žiedinės sankryžos atitekančios nuotekos nuo naftos produktų išvalomos įrengtoje 6 l/s naftos produktų gaudyklėje.

Pagrindiniai darbai: atlikta 74 000 m3 žemės darbų; įrengta 12 400 m3 šalčiui atsparaus sluoksnio ir 3 600 m3 skaldos pagrindo sluoksnio; paklota 8 300 t asfalto dangų; pastatyta 833 m triukšmą slopinančių sienučių; paklota 1 342 m lietaus nuotekų tinklų, pastatyti 385 m2 tunelinis viadukas ir 240 m2 pėsčiųjų viadukas; sumontuota 190 vnt. apšvietimo atramų.

Prieš keletą metų padidinus leidžiamą greitį Al kelyje iki 120 km/val., atstumas tarp Vilniaus ir Kauno miestų lyg ir sutrumpėjo. Tikimasi, kad pradėjus naudotis šiomis dviem sankryžomis, Kaunas prie Vilniaus dar labiau priartės.

Naujienų archyvas