Paslaptingas gaisras gamykloje

Saulius Paukštys, Keliai ir tiltai Nr. 1(15) 2020
Paslaptingas gaisras gamyklojeSXC
Žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai birželio 22-osios vakarą pranešta apie gaisrus Jonavos rajono įmonėse „Rizgonys“ ir „Baldai jums“.

Žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai birželio 22-osios vakarą pranešta apie gaisrus Jonavos rajono įmonėse „Rizgonys“ ir „Baldai jums“.

Apie 22 val. 16 min. pranešta, jog Upninkų seniūnijoje Rizgo- nių kaime dega bendrovės „Rizgonys” gamykla. Degė nenaudojamo ardomo pastato likusios apšiltinimo medžiagos. Pastato konstrukcijos – gelžbetoninės, stogas – gelžbetoninis, aplietas bitumine stogo danga. Gaisras sėkmingai užgesintas, nuostolių ir žalos pastatui nėra. Pastatas griaunamas ir gaisras kilo atliekant pjaustymo darbus.

Šių metų lapkričio viduryje Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcija gavo pranešimą, kad bendrovės„Rizgonys” gamyklos teritorijoje buvo deginamos atliekos, kurių sudėtyje galėjo būti stogo dangai naudojamas šiferis. Pradėtas tyrimas.

Kas vyksta bendrovėje „Rizgonys“?

Susisiekus su bendrovės „Rizgonys”, kuri yra viena didžiausių nerūdinių medžiagų – žvyro, smėlio, žvirgždo, skaldos ir jų mišinių – gamybos įmonių Lietuvoje, direktoriumi Vytautu Maslaus- ku, jis patvirtino, kad šių metų birželį buvo pradėtas demontuoti dar sovietiniais laikais statytas, bet jau nebenaudojamas gamybinis pastatas, kuriame buvo sumontuota nerūdinių medžiagų vibravimo įranga. Pastato demontavimo (griovimo) darbus atlieka latvių bendrovė, kurios pavadinimo jis negalėjo pasakyti. Atliekant metalo konstrukcijų pjovimo darbus, žiežirbos uždegė pastato apšiltinimo medžiagas. Darbininkai bandė gesinti kilusį gaisrą savo jėgomis, bet supratę, kad nepavyks, iškvietė priešgaisrinės gelbėjimo pajėgas, kurie atvykę gaisrą užgesino greitai. Apie tai, kad ta pati latvių bendrovė lapkritį degino gamykloje išmontuotas atliekas ir tuo pagrindu aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą, bendrovės vadovas neužsiminė.

Ugniagesių darbas kelia abejonių

Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos Upninkų ugniagesių komandos ugniagesys Evaldas Grinys patvirtino, kad šių metų birželio 22 d. bendrovėje„Rizgonys” vyko gaisras transporterio galerijoje, degė guminis transporteris. Degant pramoninei gumos įrangai ir bituminei stogo dangai, į aplinką yra skleidžiamos kenksmingos sveikatai medžiagos. Apie degusį guminį transporterį ir bituminę stogo dangą Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriai, atlikę gaisro aplinkybių tyrimą, aplinkosaugininkams nepranešė.

Paklausus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) komunikacijos skyriaus gautas patvirtinimas, kad:„Nustatyta, jog UAB„Rizgonys” apleistame nenaudojamame pastate darbus vykdė bendrovės pasamdyta latvių įmonė „Floridal” Pasamdytas įmonės darbininkas, pjaustydamas metalo konstrukcijas, nesiėmė priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių konstrukcijų, todėl užsidegė šiltinamoji medžiaga. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Aplinkos apsaugos departamentui nebuvo pranešta.”

Kaip teigia PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnioji inspektorė Kristina Misiūnienė, atlikusi kilusio gaisro birželio mėn. aplinkybių tyrimą, „degė šiltinimo medžiaga 4 aukštų pastato viršuje”. į patį viršų ji teigia nelipusi, todėl negalėjusi pamatyti, ar degė guminis transporteris.

PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Kuliešius sakė: „Bendrovėje „Rizgonys” vasarą vyko gaisras ir baudėme Latvijos
bendrovės darbuotoją, kuris turėjo negaliojantį dokumentą tokiems darbams atlikti. Baudą susimokėjo. Ar latvis dirbo oficialiai, ar neoficialiai – nežinau. Dėl lapkritį kilusio gaisro (bendrovėje „Rizgonys” – aut. pastaba) informacijos neturime, mums niekas nepranešė, niekas neužfiksuota. Bandykite kalbėtis su aplinkos apsaugos inspektoriais.”

Aplinkosaugininkai atlieka tyrimą tik gavę skundą

Dėl kilusių gaisrų bendrovėje „Rizgonys” užklausėme Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus, kurio atstovai teigia: „Nei Departamento pranešimų priėmimo tarnyba, nei vietos aplinkosaugininkai negavo jokios informacijos apie galimą aplinkosauginį pažeidimą dėl vasarą vykusio gaisro. Dėl šio įvykio aplinkybių ir priimtų sprendimų reikėtų teirautis ugniagesių.

Aplinkosaugininkai pagal gautą pranešimą 2020 m. lapkričio 19 d. patikrino pateiktą informaciją apie statybinių atliekų tvarky-mą. Apžiūros metu nustatyta, kad statinių griovimo darbus vykdo Latvijos Respublikoje registruota įmonė „Floridal”. Vykdydama statinių griovimo darbus ir tvarkydama griovimo metu susidariusias statybines atliekas, įmonė pažeidė aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus: statinio griovimo vietoje netinkamai rūšiavo atliekas, atliekų susidarymo vietoje degino medienos atliekas su šiferio bei bitumo priemaišomis. Vykdydami statinių griovimo darbus bendrovės„Floridal” darbuotojai pažeidė Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 217 (šiuo metu galiojanti redakcija), ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (šiuo metu galiojanti redakcija), reikalavimus. Departamento pareigūnams nustačius aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsniu, pradėta administracinio nusižengimo teisena.

Departamento pareigūnai vykdo tyrimą dėl aplinkai padarytos žalos bei juridinio asmens atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme.”

Pagal pateiktą informaciją galima daryti išvadą, kad dviejų valstybės institucijų: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojai ne visada susikalba ir ne visada bendradarbiauja, o institucijos labiau rūpinasi savo interesais.