Perki ženklintą automobilį – kartu gali gauti ir pažeidimą

Alfa.lt
Perki ženklintą automobilį – kartu gali gauti ir pažeidimąAlfa
Dažnai įmonės siekia atkreipti dėmesį ir ženklina savo automobilius pavadinimais, šūkiais ar prekių ženklais. Tačiau retai kas susimąsto, kad pardavus tokį „puoštą“ automobilį gali būti pažeistos prekių ženklų savininko teisės. Apie tai pasakoja Inga Lukauskienė, advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė.

Dažnai įmonės siekia atkreipti dėmesį ir ženklina savo automobilius pavadinimais, šūkiais ar prekių ženklais. Tačiau retai kas susimąsto, kad pardavus tokį „puoštą“ automobilį gali būti pažeistos prekių ženklų savininko teisės.

Apie tai pasakoja Inga Lukauskienė, advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė.

Žala ne tik įmonės reputacijai, bet ir pajamoms

Verslininkams jau yra įprasta, kad įmonių automobiliai tampa sandorių tarp įmonių objektais. Tačiau perleidus ar pardavus įmonės automobilį kitai, buvęs savininkas ne visada pasirūpina, jog jiems priklausantys prekių ženklai būtų pašalinti nuo perleistos transporto priemonės.

Pasitaiko tokių atvejų, kai ankstesnio savininko ženklų pašalinimu nuo automobilio nepasirūpina ir naujasis įsigyto automobilio savininkas – toliau jį naudoja su ankstesnio savininko atributais, tokiais kaip įmonės pavadinimas, šūkis, prekių ženklas. Juokaujama, kad ankstesni automobilių savininkai gali pasidžiaugti galimybe „nemokamai pasireklamuoti“, tačiau dažnai tokia reklama gali padaryti žalos ne tik įmonės reputacijai, bet ir pajamoms.

Gresia įstatymo pažeidimas

Tai tampa ypač aktualu, kai automobilius, skirtus reklamuoti įmonės vykdomai veiklai ar gaminamai produkcijai, įsigyja kitos įmonės, užsiimančios ta pačia ar panašia veikla.

Puikus pavyzdys yra viena kurjerinė bendrovė, periodiškai keičianti savo automobilius naujesniais, senuosius parduodama kitiems. Šiuo atveju eilinis vartotojas negali būti tikras, kad siuntas vežioja būtent ši kompanija, nes su tokiu pat automobiliu gali važinėti kitos įmonės, užsiimančios panašia veikla, darbuotojas. Tokia situacija gali ne tik klaidinti visuomenę dėl šios kompanijos ir automobilį įsigijusios kitos įmonės tarpusavio ryšio, daryti žalą prekių ženklų savininko reputacijai, bet ir pažeisti įstatyme įtvirtintas išimtines prekių ženklo savininko teises.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme įtvirtinta, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo savo komercinėje veikloje naudoti ne tik prekių ženklo savininkui priklausantį prekių ženklą, bet ir bet kokį kitą žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę.

Automobilio įsigijimo šalis neturi reikšmės

Visiškai nesvarbu, ar įmonės atributais „puoštas“ automobilis yra įsigytas iš Lietuvoje veikiančios įmonės, ar iš įmonės, veikiančios bet kurioje kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje. Svarbiausia išsiaiškinti, ar prekių ženklo apsauga galioja Lietuvoje nacionalinės arba ES prekių ženklo registracijos pagrindu.

Pavyzdžiui, atsigabenus automobilį iš kitos ES valstybės narės ir jį naudojant su kitai įmonei priklausančiais prekių ženklais, bus pažeidžiamos šių prekių ženklų savininkų išimtinės teisės. Tuomet jie įgis teisę ne tik uždrausti tokį neteisėtą prekių ženklų naudojimą, bet ir reikalauti atlyginti patirtą žalą.

Prevencinės priemonės

Įmonei, prieš parduodant savo „papuoštus“ automobilius, rekomenduojama imtis prevencinių priemonių ir sumažinti riziką galimiems prekių ženklų savininko teisių pažeidimams.

Sudarant sutartis, vertėtų įtraukti nuostatas dėl automobilio pardavėjo atributikos – įmonės pavadinimo, šūkio, prekių ženklų – pašalinimo nuo parduodamo automobilio, įpareigojant pardavėją arba pirkėją pašalinti šią atributiką per sutartyje numatytą laiką.

Be to, parduodanti automobilį įmonė, siekdama savo apsaugos, prieš sudarant automobilio pirkimo–pardavimo sutartį, gali pati pašalinti visus atributus. Taip pat ir nusipirkusi buvusio savininko ženklintą automobilį įmonė – gali savarankiškai imtis prevencinių atsargumo priemonių ir prieš pradedant naudoti įsigytą automobilį, pati pašalinti visus buvusio savininko įmonės atributus.

Atsakingai pirkti ir parduoti

Įmonės, sudarydamos automobilių pirkimo–pardavimo sutartis, turėtų atkreipti dėmesį ne tik į tinkamą sutarties, bet ir pareigų įgyvendinimą.

Kaip bebūtų, prekių ženklų apsauga pirmiausia turėtų pasirūpinti pats prekių ženklų savininkas, tačiau vertėtų nepamiršti, jog, parduodant ženklintą automobilį, atsiranda rizika, kad gali būti pažeistos pardavėjo, kaip tikrojo prekių ženklų savininko, teisės.