Organizuojamos „Karjerų dienos“

Pranešimas žiniasklaidai, Baltijos media centras
Organizuojamos „Karjerų dienos“Swecon
Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius šiandien Marijampolės rajone apžiūrėjo, kaip pradedami asfaltavimo darbai žvyrkelio atkarpoje Igliškėlis–Sasnava, taip pat – kaip vyksta greitkelio „Via Baltica“ rekonstrukcija prie pėsčiųjų viaduko ties Juragiais ir kelio ruože prie sankryžos šalia Selemos. Per krizę dėl finansų stokos smarkiai sulėtėję žvyrkelių asfaltavimo darbai pagaliau įsibėgėjo. Už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas per 2 m. numatoma išasfaltuoti apie 490 km žvyruotų kelių Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regionuose.

Šių metų rugsėjo 15 d. žvirgždo karjere „Rizgonys“ (Upninkų sen., Jonavos rajonas) organizuojamos „Karjerų dienos“. Renginį organizuoja Lietuvos karjerų asociacija. Partneriai: UAB „Rizgonys“, UAB „Swecon“, UAB „Volvo Lietuva“, UAB „Karjerų technika“. Informaciniai partneriai: leidinys „Keliai ir tiltai“, žurnalas „Transportas“.

Renginio metu vyks „Volvo“ ratinių krautuvų operatorių varžybos. Dalyviai – karjerų operatoriai, turintys darbo su „Volvo“ ratiniais krautuvais patirtį.

Varžybų metu įmonių atstovai turės galimybę išbandyti naujausią „Volvo“ techniką. Žiniasklaidos atstovams taip pat bus suteikta galimybė su ja susipažinti iš arčiau ir įgyti praktinių įgūdžių valdant karjerų techniką.

Pageidaujantys dalyvauti renginyje ir varžybose nė vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. privalo registruotis el. paštu varzybos@swecon.lt arba telefonu nr. +370 687 89305.

Organizacinio komiteto vardu nuoširdžiai kviečiame įmones dalyvauti renginyje ir varžybose.

„Volvo“ krautuvų operatorių varžybų nuostatai

Varžybų tikslas: pabrėžti darbų saugą, išaiškinti geriausius darbo metodus, sudaryti sąlygas operatoriams bendrauti tarpusavyje, keistis patirtimi ir naudinga informacija, išryškinti darbo metu daromas klaidas.

Varžybų data ir laikas: šių metų rugsėjo 15 d., dalyvių registracija nuo 10:00 val., varžybų pradžia 11:30 val.

Varžybų vieta: UAB „Rizgonys“ smėlio/žvyro karjeras, Rizgonių kaimas, Upninkų seniūnija, Jonavos rajonas. Varžybų dalyviai iki varžybų vietos atvyksta patys.

Varžybų dalyviai: aktyvūs „Volvo“ krautuvų operatoriai dalyvauja po vieną iš įmonės. Įmonei, priimančiai varžybas, gali atstovauti du operatoriai. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę valdyti SM kategorijos mašinas, galiojantį sveikatos pažymėjimą. Būtina darbo su bet kurio modelio „Volvo“ krautuvais patirtis.

Dalyvių registracija: varžybų vietoje – UAB „Rizgonys“ smėlio/žvyro karjere, Rizgonių kaimas, Upninkų seniūnija, Jonavos rajonas. Registracijos laikas varžybų dieną nuo 10:00 iki 11:00 val.

Varžybų priemonės: „Volvo“ ratinis krautuvas „L180H“ su svėrimo įranga ir 4,6 m3 talpos kaušu su tiesiu peiliu. Medžiaga: smėlio/žvyro mišinys iš kasavietės arba žvirgždas iš kaupo (priklauso nuo oro sąlygų varžybų metu).

Varžybų aprašas

Vienam dalyviui rungčiai skiriamas laiko limitas – 4 minutės (240 sekundžių).

1 etapas. 11:00–11:30 bendras užsiregistravusių dalyvių susirinkimas, instruktavimas saugos ir techniniais klausimais, atsakymai į dalyvių klausimus dėl varžybų, burtų traukimas dėl starto eilės.

2 etapas. 11:30 varžybų pradžia. Varžybas sudaro etapai:

   a) Pasiruošimas startui (prisisegamas saugos diržas, užvedamas variklis, įjungiama pavara, išjungiamas stovėjimo stabdys). Startas po teisėjo signalo iš gairelėmis pažymėtos stovėjimo vietos, važiavimas į priekį iki kasavietės (kaupo), pakeliui įveikiant du gabarito ribojimo vartelius, pažymėtus gairelėmis.
   b) Kaušo pripildymas medžiaga iš bet kurios kasavietės (kaupo) vietos tarp ribojimo gairelių, apsisukimas ir važiavimas iki išpylimo vietos, pakeliui įveikiant du gabarito ribojimo vartelius, pažymėtus gairelėmis.
   c) Medžiagos kauše pasvėrimas ir išpylimas nustatytoje, gairelėmis ir skersiniu apribotoje vietoje, imituojant išpylimą į bunkerį.
   d) Grįžimas atbuline eiga į gairelėmis pažymėtą stovėjimo (starto) vietą. Įjungiamas stovėjimo stabdys, užgesinamas variklis ir pakeliamos rankos, signalizuojant apie baigtą rungtį – stabdomas laikas.

Varžybų vertinimai

Bus vertinami dešimties geriausių operatorių rezultatai pagal šiuos reikalavimus:

 1. trasoje sugaištas laikas;
 2. vairavimo tikslumas;
 3. atvežtos medžiagos kiekis (masė);
 4. vidutinės degalų sąnaudos rungčiai atlikti.

Varžybų rezultatai bus verčiami taškais:

Vieta Vertinimai taškais

Už laiką (mažiausias – geriausias)

Už pristatytos medžiagos svorį kauše (didžiausias – geriausias)

Už vidutines degalų sąnaudas (mažiausios – geriausios)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
25
20
18
15
12
10
8
6
4
2
25
20
18
15
12
10
8
6
4
2
25
20
18
15
12
10
8
6
4
2

Visi gabarito apribojimai stovėjimo vietoje ir juostomis apribotoje trasoje bus pažymėti gairelėmis su ant jų viršūnių uždėtais teniso kamuoliukais. Klaida bus laikomas ir baudos taškais vertinamas gairelės kliudymas, kai kamuoliukas nuo jos nukris. Apie kiekvieną numestą kamuoliuką varžybų teisėjas informuos sekretoriatą iškelta vėliavėle.

Medžiaga kauše prieš ją išpilant bus pasverta integruota „Volvo“ svėrimo sistema „Volvo Load Assist“, kurios rodmenys bus naudojami rungčių vertinimui.

Išpylimo vietoje medžiaga išpilama per skersinį, uždėtą ant dviejų kartelių 3 800 mm aukštyje. Skersinio numetimas vertinamas kaip klaida – apie tai teisėjas informuos iškeldamas vėliavėlę.

Vidutinės degalų sąnaudos vertinamos pagal krautuvo kompiuterio rodmenis, kurie po kiekvienos rungties nustatomi iš naujo.

Baudos taškai už padarytas klaidas

Pražanga Vertinimas
Neprisegtas saugos diržas prieš pradedant rungtį
Nuo gairelės numestas kamuoliukas
Skersinio numetimas išpylimo metu
Už likusią medžiagą kauše po išpylimo
Neįjungtas stovėjimo stabdys baigus rungtį
Išvažiavimas už trasos ribų rungties metu
-2
-1/vnt.
-2
-2
-2
-30

Abiejų rezultatų taškai bus sumuojami, iš gauto rezultato atimami dalyvio surinkti baudos taškai. Daugiausiai taškų surinkęs operatorius bus skelbiamas nugalėtoju.

Jei dalyvis rungčiai sugaiš daugiau kaip 4 minutes (240 sekundžių), jis nebus vertinamas.

Apdovanojimai

Visiems varžybų dalyviams bus įteiktos simbolinės dovanėlės.

Varžybų nugalėtojas bei antrą ir trečią vietas užėmę dalyviai bus apdovanoti vertingais prizais.

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti šias nuostatas. Apie pakeitimus dalyviams bus pranešta iki varžybų pradžios

Daugiau informacijos apie varžybas rasite tinklalapiuose: nsm.lt, rizgonys.lt, swecon.lt, keliai-tiltai.lt, zurnalastransportas.lt.

Varžybų organizacinis komitetas.