Valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė – Nida ruožo rekonstravimas

Austėja Manomaitytė, Keliai ir tiltai Nr. 2 (10)
Valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė – Nida ruožo rekonstravimasBMC
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida ruožo nuo 35,90 iki 45,53 km rekonstravimas vyko sklandžiai, nors kelerius metus trukusių diskusijų ir derinimų būta labai daug. Pagaliau rekonstruota blogiausia kelio atkarpa tarp Nidos ir Preilos gyvenviečių, jos ilgis – 9,63 km.

1970 m. nutiestas kelias yra vienas blogiausių krašto kelių šalyje, pasižymintis didžiuliu avaringumu. Jo būkle piktinasi ne tik kurorto gyventojai ir svečiai, bet ir jį prižiūrintys darbininkai. Šiltuoju metų laiku sunku prižiūrėti pakeles, žiemą šiame kelyje nėra kur dėti sniego. Rekonstruojamo kelio dalis pasižymėjo ypač bloga danga – daug skersinių ir išilginių plyšių, važiuojamoji dalis duobėta, kraštai aptrupėję. Buvo akivaizdžiai matomi sėdimai asfalte dėl galimai prastai įrengtų kelio dangos pagrindų.

Techninės sąlygos kelio ruožo rekonstrukcijai

Klimato sąlygos. Vidutinės metinės oro temperatūros meteorologinių parametrų vidurkis yra 7,2 °C, tačiau pastarąjį dešimtmetį jis siekė 8,4 °C. Šalčiausi mėnesiai yra sausis ir vasaris (vidutinė oro temperatūra atitinkamai -3,2 °C ir -2,9 °C), šilčiausi – liepa ir rugpjūtis (vidutinė oro temperatūra atitinkamai 17,2 °C ir 17,3 °C). Absoliutus oro temperatūros maksimumas per visą stebėjimų laikotarpį – 34,3°C – fiksuotas liepos mėnesį, absoliutus minimumas – -3,2 °C – vasario mėnesį.

Vidutiniškai per metus iškrinta 701 mm kritulių, didžiausias kritulių kiekis iškrinta rugpjūtį, rugsėjį ir lapkritį (atitinkamai 82, 83 ir 84 mm). Mažiausiai kritulių iškrinta vasario, kovo ir balandžio mėnesiais (atitinkamai 28, 34 ir 33 mm). Maksimalus sniego storis išmatuotas vasario mėnesiais – 82 cm. Didžiausias įšalimo gylis užfiksuotas vasarį (101 cm). Pastovioji sniego danga susidaro gruodžio pabaigoje ir laikosi iki kovo.

Esama situacija. Kelio ruožo rekonstravimo tikslas – pagerinti transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų saugų eismą. Rekonstruojamas kelio ruožas yra Kuršių nerijoje, kuris patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, Karvaičių kraštovaizdžio draustinį, paukščių apsaugai svarbią teritoriją (Kuršių nerijos nacionalinis parkas) ir buveinių apsaugai svarbią teritoriją (Kuršių nerija). Apie 3 km toliau nuo kelio yra Naglių gamtinis rezervatas.

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 167 jungia Smiltynės, Nidos gyvenvietes su Lietuvos automobilių kelių tinklu. Šiuo keliu vyksta vietinis, poilsiautojų ir turistinis automobilių eismas, yra automobilių stovėjimo aikštelė, vietovė lygi, kelias apsuptas miško. Išilginiame profilyje kelio maksimalus nuolydis siekia 1,9 proc. Esama kelio sankasa yra 8,0 m pločio. Važiuojamoji dalis yra 5,9–6,3 m pločio. Asfalto dangos storis svyruoja nuo 3 cm iki 21 cm.

Eismo intensyvumas. 2010 m. eismo intensyvumas – 1509 automobiliai per parą (aut./para), 99 sunkieji aut./para. Per pastaruosius 5 metus (2007–2011 m.) užregistruoti 6 eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeisti 6 žmonės. Kelias ribojasi su mišku, todėl kelio juostoje augantys medžiai trukdo kelio dangos platinimui ir griovių įrengimui.

Geologija

Kelio ruožo geomorfologinės ir geologinės sąlygos yra paprastos, hidrogeologinės sąlygos – sudėtingos. Visame tyrinėtame kelio ruože buvo pasiektas gruntinis vanduo, susikaupęs smėlyje. Gruntinis vanduo slūgso 0,7–2,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus, paprastai – 1,0–1,2 m gylyje. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis vidutiniškai bus 0,5 m nuo žemės paviršiaus. Kelio konstrukcijoje nėra apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio. Praktiškai jį pakeičia geras filtracines ypatybes turintis natūralus smėlingas gruntas.

Kelio juosta ir kelių apsaugos zona. Kelias priklauso IV kategorijai, kelio juostos minimalus plotis yra 19 m. Projektinė kelio kategorija – III, kelio juostos plotis paliekamas 19 m.

Kelio apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar keleivių aptarnavimu, draudžiama įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, sandėliuoti medžiagas be kelio savininko leidimo.

Projektiniai sprendimai. Rekonstruojamo kelio trasa suprojektuota prisilaikant esamos kelio trasos, kelio posūkiuose projektuojant horizontalias kreives, pagal techninius reikalavimus užtikrinančias saugų 90, 70 ir 50 km/h greitį. Kelyje numatyta įrengti naują asfalto dangos konstrukciją, pėsčiųjų takus, rekonstruoti esamas nuovažas.

Eismo saugumui užtikrinti pavojinguose kelio ruožuose numatyti apsauginiai metaliniai-mediniai kelio atitvarai, medinės pėsčiųjų apsaugos tvorelės. Kelio grioviais, infiltraciniais šuliniais ir pralaidomis išsprendžiamas paviršinio vandens nutekėjimas bei sankasos sausinimas.

Esant vidutiniam metiniam 1509 aut./parą eismo intensyvumui (sunkusis transportas 99 aut./parą įskaičiuotas) paskaičiuota projektinė apkrova yra A1- 20[mln]=0,35. Šiai apkrovai taikomi IV dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai.

Kelio sankasa

Rekonstruojamo kelio žemės sankasos plotis yra kintamas. Sankasos pločio pasikeitimus lemia autobusų stolelės, automobilių stovėjimo aikštelė, kelio grioviai, trasos posūkių (viražų) įrengimas. Esamo kelio juostoje abejose kelio pusėse griovių šlaituose palei kelią auga įvairaus skersmens medžiai ir krūmai, kurie dėl numatomo sankasos platinimo patenka į kelio sankasos arba rekonstruojamo griovio ribas. Trukdančius medžius bei krūmus kelio sankasos, griovių ribose numatyta pašalinti, dalį šakų genėti.

Raunami tik tie kelmai, kurie trukdo sankasos ar griovio platinimui. Kelmai, kuriuos šalinti būtų pavojinga, nes gali būti pažeisti grunte pakloti AB TEO LT ryšių kabeliai, paliekami. Išraunami kelmai smulkinami ir išvežami utilizuoti iki 15 km.

Kelio dangos konstrukcija

Važiuojamoji kelio dalis 7,0 m pločio, sutvirtintas asfaltuotas kelkraštis – 2 x 0,5 m. Kadangi kelias buvo projektuojamas sudėtingomis vietovės sąlygomis, buvo sudėtinga padidinti kreivių spindulius, viražo atlankos pradedamose tiesėse, taip pailginant atkarpą su pastoviu viražo nuolydžiu. Kelyje numatyta įrengti 20 cm storio birių medžiagų pagrindą iš sutrupintos esamo kelio dangos (asfalto), pridedant skaldos. Kelkraščiai sustiprinti 10 cm storio 16/32 skaldos ir dirvožemio mišiniu (santykis 1:1).

Vertinant rekonstruojamo kelio geologiją tam tikrose vietose ir sankasos laikomąją galią, turint omenyje, kad kelias suprojektuotas didesnių parametrų ir ateityje gali padaugėti sunkiojo transporto (turistiniai autobusai ir kita technika), kyla abejonių dėl nevienodų kelio nuosėdžių ir kai kuriose vietose dėl deformacijų modulio Ev2~100 MPa pasiekiamumo.

Nuovažos

Į esamus miško keliukus miškininkų reikmėms suprojektuotos netipinės nuovažos. Esama sankryža su Nr. 2210 privažiavimo keliu iki Preilos nuo kelio Smiltynė – Nida rekonstruota pagal sankryžų R 36-01 statybos rekomendacijas. Nuovažų pažvyravimo plotai yra pateikti nuovažų įrengimo žiniaraštyje. Nuovažose į mišką įrengiami sustiprinti nuvažiavimai (įbetonuotas paguldytas bortas) miškininkų transportui.

Eismo saugumas

Saugaus eismo užtikrinimui rekonstruotame kelyje suprojektuoti vienpusiai stačiakampio skerspjūvio metaliniai-mediniai kelio atitvarai, medinės pėsčiųjų tvorelės, kelio ženklai, kelio važiuojamosios dalies ženklinimas, pagalbinis įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę užstatomas ištraukiamais-prirakinamais mediniais stulpeliais.

Kelio ženklai suprojektuoti nepažeidžiant gatvės ir pėsčiųjų tako artumo gabaritų pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus. Pėsčiųjų tako susikirtimo su kelio važiuojamąja dalimi vietose įrengiami pėsčiųjų barjerai, iškreivinantys tako trasą su kelio ženklų skydais. Rekonstruojamo kelio ašinė linija ženklinama polimerinėmis medžiagomis, šoninės – šviesą atspindinčiais dažais. Transporto judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai sustiprinami.

Priemonės žmonėms su negalia. Kelio infrastruktūra suprojektuota taip, kad negalią turintis žmogus galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis bus ne didesnis kaip 2,0 proc., skersinis nuolydis – 2,5 proc. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai negali būti didesni nei 20 mm. Tako danga lygi, siūlės tarp trinkelių ne platesnės kaip 15 mm. Susikirtimuose su keliais suprojektuoti nužeminti kelio bortai. Abejose automobilių stovėjimo aikštelėse suprojektuota po vieną automobilių stovėjimo vietą, skirtą žmonėms su negalia.

Kas padaryta?

Rekonstruojamame kelio ruože buvo įrengta nauja asfaltbetonio dangos konstrukcija, pėsčiųjų takai, rekonstruotos nuovažos, esamos autobusų stotelės ir naujai statomi keleivių paviljonai. Kelio asfaltbetonio dangos plotis padidėjo nuo 6 m iki 8 m, o iš abiejų jo pusių kelininkai įrengė 0,5 m sustiprintos dangos kelkraščius.

Pagrindiniai kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida ruožo nuo 35,90 iki 45,53 km rekonstrukcijos darbai atlikti pagal įsipareigotą darbų grafiką, kurių pabaiga pažymėta oficialia ceremonija 2014 m. rugsėjo 27 d. Atlikti darbai yra svarbūs ne tik Nidos bendruomenei, bet ir atostogas čia mėgstantiems praleisti Lietuvos žmonėms bei svečiams iš užsienio. Nors gyventojų šioje teritorijoje nedaug, kasmet unikalią kurortinę zoną aplanko daugiau 0,5 mln. turistų. Akį džiugina Neringos kraštovaizdžiui pritaikyti kelio atitvarai ir kitos detalės.

Kelio ruožo rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Lemminkainen Lietuva“.