Už kelininkų pečių – dideli darbai

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas ButkevičiusBMC2015-03-10
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Gerbiamieji kelininkai,

džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jūsų laimėjimais – per gana trumpą laiko atkarpą – 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus – nuveiktais darbais. Dirbdami kartu su mokslininkais, Jūs išplėtojote kelių infrastruktūrą ir sukaupėte didžiulę profesinę patirtį. Lietuvos gyventojai ir svečiai įvertino Lietuvos kelius ir džiaugiasi, kad jais galima važiuoti greitai, saugiai ir patogiai.

Per prabėgusius nepriklausomybės metus daug išmokome ir sustiprėjome. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, sulaukėme didelių investicijų, kurios buvo racionaliai suplanuotos ir panaudotos kelių tinklo plėtrai ir kokybei.

Mūsų bendri darbai pelnė deramą pripažinimą tarptautiniu lygiu. 2015 metais Lietuvos kelių infrastruktūrai gerinti numatyta 13 procentų lėšų daugiau negu anksčiau. Tikiu, kad tai padės sėkmingai atlikti priežiūros darbus ir įgyvendinti naujus statybų projektus.

2014 metų rezultatai rodo, kad kelininkai svariai prisidėjo prie Lietuvos ekonomikos plėtros. Juk transportas, logistika, sandėliavimas sukuria nuo 12 iki 14 proc. bendrojo vidaus produkto.

Keliai puošia mūsų kraštą. Iš patirties žinau, kokie savo profesijos entuziastai ir profesionalai yra Lietuvos kelininkai. Jeigu Lietuvos finansinės galimybės būtų didesnės, manau, mūsų keliai būtų geriausi pasaulyje.

Džiaugiuosi vykdomu Nacionaliniu pažangos vertinimo projektu „Mūsų kelias“. Šis projektas atkreipia visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į Lietuvos kelių sektorių, įvertina kelininkų indėlį į plėtrą ir infrastruktūros priežiūrą, pagerbia kelių tiesimo ir priežiūros, projektavimo ir technologijų diegimo įmones, vadovus, darbuotojus.

Už kelininkų pečių – dideli darbai, tačiau prieš akis laukia ne mažiau svarbios užduotys. Kylant gyvenimo lygiui ir didėjant žmonių poreikiams, taip pat konkurencijai, teks darbuotis dar atsakingiau ir efektyviau.

Linkiu, kad visi projektai būtų įgyvendinti su Lietuvos kelininkų darbų kokybės žyma.