Progresyvios kelių technologijos taupo biudžeto lėšas

Zigmantas Perveneckas, LAKD prie susisiekimo ministerijos Kelių techninio normavimo ir technologijų skyriaus vedėjasBMC2014-10-15
Zigmantas Perveneckas, LAKD prie susisiekimo ministerijos Kelių techninio normavimo ir technologijų skyriaus vedėjas

Kelių direkcija nuolat remiasi atliktų mokslo darbų pasiekimais, siekdama užtikrinti kelių ir jų statinių ilgalaikiškumą ir mechaninį pastovumą. Tai leidžia taupyti biudžeto lėšas. Stengiantis kelių naudotojui infrastruktūrą pateikti kaip paslaugą, labai svarbios kitos ypatybės – kelio sauga, kelio nekenksmingumas aplinkai ir kelio išmanumas. Siekiant užtikrinti kelio nekenksmingumą aplinkai, šiuo metu yra atliekami moksliniai tyrimai ir eksperimentai, kurių metu tikimasi sukurti Lietuvos klimatui pritaikytus triukšmą mažinančius asfalto mišinius ir sluoksnius.

Progresyvios kelių statybos technologijos šiandien yra plačiai taikomos Lietuvoje, tačiau Lietuvoje vyrauja nevienodas jų lygis. Stambios kompanijos yra pasiruošusios įgyvendinti stambius objektus, nes jos naudoja naujausias kelių statybos technologijas, bet smulkesnių ir vidutinių įmonių dar laukia iššūkiai.

Technologijas galima skirstyti į dvi dalis: į visiškai inovatyvias ir konvencines. Nemaža Lietuvos didžiųjų rangovų dalis dirba gerai, nes jos naudoja naujas medžiagas ir pritaiko naujas technologijas nei, pavyzdžiui, analogiškos kompanijos Europoje. Naujosios technologijos į gamybą ateinavienu metuvisame pasaulyje. Gamyboje konvencinės technologijos yra taikomos daugelyje kompanijų. Inovatyvios technologijos jau yra sparčiai naudojamos praktikoje, bet vyrauja viena problema – jos sunkiai skinasi kelią į gyvenimą. Visa, kas nauja, kainuoja brangiau. Kelių sektoriuje į naujas technologijas yra žiūrima labai atsargiai, nes tai kelia baimę dėl galutinių rezultatų nežinojimo.

Vinas iš projekto „Mūsų kelias“ tikslų – skatinti naujų technologijų diegimą Lietuvos kelių infrastruktūros sektoriuje.