Vytautas Brobaitis

VĮ „Šiaulių regiono keliai” Pakruojo kelią tarnybos viršininkas

  • Šiaulių regiono keliai

    2015-10-09 Šiaulių regiono keliai info

    Sukūrus regionines kelių priežiūros įmones pagerėjo darbų organizavimas, efektyviau naudojamos lėšos, tačiau žymiai sumažinus lėšas kelių priežiūrai buvo atliekami tik patys būtiniausi darbai. Tai turėjo įtakos –ji blogėja. Vietiniams keliams, ypač žvyrkeliams, reikėtų skirti nuolatinio žvyro sluoksnio ploninimo virsta gruntkeliais. Galbūt juos reiktų asfaltuoti, bet prieš tai vertėtų atkurti žvyro sluoksnį, o tam reikėtų labai daug lėšų. Daugelis kelių nutiesti dar tada, kai eismo intensyvumas buvo nedidelis, nebuvo ir tokių sunkiasvorių automobilių, todėl kelių priežiūrai turėtų būti skiriama daugiau lėšų bent jau esamam kelių būklės lygiui palaikyti. Be abejo, kelių priežiūra – tai paslauga. Mūsų darbuotojai kelininkai sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų, sutelkti visus išteklius, kad kelią ūkio problemos būtų išsprendžiamos kuo kvalifikuočiau ir operatyviau.