Vytaras Vaikšnoras

UAB „Alkesta" statybos direktorius

 • Baigiamas antrasis „Via Baltica” rekonstrukcijos ruožas

  2017-07-26 Vytaras Vaišnoras, Lietuvos keliai, 2017 Nr.1

  Baigiamas rekonstruoti j AM kategoriją magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 9,75 km ilgio antrasis ruožas (nuo 35,40 iki 45,15 km), išplatinant jį į dešinę pusę ir įrengiant antrą dviejų eismo juostų 7,50 m pločio važiuojamąją dalį, atskiriant esamą ir naujai įrengtą važiuojamąsias dalis 5,5 m pločio skiriamąja juosta. Per rekonstrukciją pastatyti du nauji automobilių transportui skirti viadukai, įrengti du tuneliniai viadukai, požeminė laukinių gyvūnų perėja, nutiesti jungiamieji keliai, įrengtos triukšmą slopinančios sienutės, apšvietimas, apsauginės tvoros nuo laukinių gyvūnų.

  „Via Baltica” yra svarbiausias transporto koridorius Baltijos valstybėms, kuriuo eina didžiausi tarptautiniai srautai. Siekiant pagerinti nepakankamą eismo saugos lygį, kuris daro įtaką eismo įvykių su skaudžiomis pasekmėmis skaičiui, sparčiai vykdomi rekonstrukcijos darbai. Antrojo etapo-valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo j AM kelio kategoriją darbus, pagal jungtinę veiklą, vykdo UAB „Alkesta”, AB „Kauno tiltai” ir UAB „Lemminkainen Lietuva”, vedantysis partneris UAB „Alkesta”. Techninio projekto rengėjas – UAB „Kelprojektas”.

  Šio ruožo A5 kelias buvo tiesiamas 1997-2000 m., eismas atidarytas 2000 m. lapkričio mėn. Pagal sankasos geometrinius parametrus, kelias A5 šiuo metu atitinka pusę AM kategorijos kelio. Kairės, nerekonstruojamos, pusės kelio dangos plotis jau yra įrengtas pagal AM kategorijos vienos kelio pusės skersinį profilį: dangos plotis – 11,25 m, kelkraščio plotis – 0,75-1,50 m. Esamos dangos būklė gera.

  Rekonstruojamo kelio ruožas driekiasi mažai apgyvendintomis teritorijomis, išskyrus tai, kad keliose vietose netoli kelio yra pavienės sodybos ir 42,8 km dešinėje pusėje išsidėsčiusi Kvietkiškio gyvenvietė. Didžiojoje rekonstruojamo ruožo dalyje šalia kelio plyti dirbamos žemės laukai ir miškai.

  Magistralinis kelias A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai dėl intensyvaus sunkiojo transporto eismo ir esamo kelio dangos ženklinimo (1,87 m asfaltuotos saugos juostos ir 3,75 m pločio važiuojamosios dalys praktiškai suteikia galimybę važiuoti keturiomis eilėmis) pasižymi itin dideliu, avaringumu. Dėl didelio vidutinio metinio paros eismo intensyvumo ir sunkiasvorių automobilių skaičiaus šiame kelyje pavojinga manevruoti, vairuotojai nesaugiai lenkia kitas transporto priemones, tikėdamiesi, kad priešpriešais atvažiuojančios transporto priemonės pasitrauks.

  Kelininkų rekonstruojamo ruožo 42,25 km dešinėje kelio pusėje pastatytas greičio matuoklis ir 42,84 km įrengtas eismo intensyvumo skaičiuoklis.

  Tiek plane, tiek išilginiame profilyje esamo kelio horizontalių ir vertikalių kreivių spinduliai atitinka AM kategorijos parametrus, todėl naujai projektuojama dešinė pusė priderinta prie kairės pusės spindulių ir aukščių.

  Vietoje esamų vieno lygio sankryžų su rajoniniais keliais Nr. 2606 ir Nr. 2617 įrengiamos skirtingo lygio sankirtos, atskiriant tranzitinio ir vietinio transporto srautus. Panaikinus 42,20 km sankryžą su vietinės reikšmės keliu Kvietkiškis-Utalina, šioje vietoje įrengtas tunelinis pravažiavimas.

  Nuovažos į šalia kelio esančiussklypus naikinamos, abipus magistralinio kelio projektuojami jungiamieji keliai.

  Rekonstruojamame kelio ruože numatytos aplinkosaugos priemonės: triukšmą slopinančios sienutės ties pavieniais namais ir Kvietkiškio gyvenviete, apsauginės tvoros nuo laukinių gyvūnų, 44,6 km rengiama požeminė laukinių gyvūnų perėja, 37,8 km rekonstruojami esami valymo įrenginiai.

  Rekonstruojamame kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruože yra devynios 1,20 m geros būklės gelžbetoninės pralaidos. Kadangi trys iš ji) 1,20 m pralaidos įrengtos lygiose vietose ir neatlieka savo funkcijų, todėl buvo užaklintos monolitiniu betonu. Likusios šešios pralaidos prailgintos metaliniais gofruotais vamzdžiais. Vandeniui nuvesti nuo kelio dangos skiriamoji juosta įrengta su įgaubtu skersiniu profiliu, jos viduryje pastatyti šuliniai.

  Sankirta 39,96 km įrengiama vietoje vieno lygio sankryžos A5 kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai su rajoniniu keliu Nr. 2617 Selema-Grigaliūnai. Esama sankryža išardyta, virš A5 kelio pastatytas viadukas, naujai įrengiama rajoninio kelio Nr. 2617 trasos atkarpa.

  35,68 km ir 42,22 km įrengti tuneliniai pravažiavimai po magistraliniu keliu. Jungiamuosiuose keliuose, kur įrengti tuneliniai pravažiavimai, įrengta kelio dangos konstrukcija su vienasluoksne asfalto danga.

  Rekonstruojamo ruožo pradžia yra ties Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių riba, pabaiga – ties Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių riba. Rekonstrukcija vykdoma išplatinant kelią į dešinę pusę ir įrengiant antrą dviejų juostų važiuojamąją dalį bei važiuojamąsias dalis atskiriančią 5,5 m pločio skiriamąją juostą, vandeniui nuvesti nuo kelio dangos skiriamąją juostą su įgaubtu skersiniu profiliu, skiriamosios juostos viduryje statomi šuliniai. Kadangi esamo kelio horizontalių ir vertikalių kreivių spinduliai atitinka AM kategorijos parametrus, naujai projektuojama dešinė pusė yra priderinta prie kairės pusės spindulių ir aukščių. A5 kelyje esamos vieno lygio sankryžos su rajoniniais keliais Nr. 2606 Gudeliai-Smilgiai-Būdviečiai ir Nr. 2617 Selema-Grigaliūnai naikinamos įrengiant skirtingo lygio sankryžas ir taip atskiriant tranzitinio ir vietinio transporto srautus.

  42,22 km naikinama A5 kelio sankryža su vietinės reikšmės keliu Kvietkiškis-Utalina. Vietoj jos įrengiamas tunelinis viadukas, kurio ilgis – 14,80 m, plotis – 32 m.

  38,5 km pastatytas tunelinis pravažiavimas žemės ūkio technikai ir saugiam gyvulių pervarymui j kitą kelio A5 pusę, taip pat gelžbetoninis monolitinis tunelinis viadukas. Viaduko pamatai: gelžbetoniniai monolitiniai rostverkai ant gręžtinių polių – 450 mm skersmens ir 6-12 m ilgio. Tunelinio viaduko ilgis – 12,50 m, plotis – 32 m, dangos išilginis nuolydis – 1,2 proc., skersinis nuolydis – 2,5 proc.

  39,96 km esanti sankryža buvo išardyta ir virš A5 kelio įrengtas naujas viadukas. Jo ilgis – 135 m, plotis – 11,50 m, tarpinės ir krantininės gelžbetoninės atramos remiamos ant 14 m ilgio ir 800 mm skersmens gręžtinių polių. Viaduko dvišlaitis 2,5 proc. skersinis nuolydis, įrengta gelžbetoninė perdanga: 18 + 22,5 + 22,5 + 22,5 – 18 m. Pėsčiųjų einamosios dalies plotis – 1,5 m, turėklai – plieniniai, cinkuoti H2VV5A.

  Rekonstruojamo kelio ruožo trasa eina tarp Varnabūdės ir Kazlų Rūdos miškų masyvų, todėl čia vyksta intensyvi laukinių gyvūnų migracija. Siekiant užtikrinti, kad laukinių gyvūnų migracija tarp nurodytų miškų masyvų, aptvėrus kelio ruožą tinklo tvora, nebūtų sutrikdyta, 44,59 km įrengta požeminė laukinių gyvūnų perėja iš keturių statinių: du – AM kategorijos kelio priešpriešiniam eismui ir du – jungiamiesiems keliams. Tarp visų šių statinių yra numatyti tarpai šviesai: tarp AM kelio juostų – 1,30 m, tarp AM kelio ir jungiamųjų kelių – 3,6 m ir 4,7 m. Praėjimo aukštis – 3 m, plotis plačiausioje vietoje – apie 20 m (plotis apačioje – apie 12 m), visos perėjos ilgis – 58 m.

  35,68 km įrengiamas viadukas: 99,5 m ilgio ir 11,50 m pločio, dvišlaitis 2,5 proc. skersinis nuolydis, gelžbetoninė perdanga – 14,5 + 14,5 + 17 + 17+14,5 + 14,5 m, atramos – gelžbetoninės, turėklai – plieniniai ir cinkuoti H-2 W5 A.

  Viadukų statybos darbų ruožuose įrengiami nauji H2W5, A klasės plieniniai atitvarai, kurie sujungti su kelio atitvarais j bendrą apsauginių barjerų grandinę.

  Privažiuoti prie esamų sklypų abipus magistralinio kelio nutiesti jungiamieji keliai, kurių ilgis – 14,45 km. Šiuose keliuose rengiama žvyro danga.

  „Via Baltica” magistralės naujos dešinės pusės dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles” ir vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo darbų užduotimi. Dangos konstrukciją sudaro:

  ∙     apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 0,40 m;

  ∙     skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/56 – 0,20 m;

  ∙     asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS-0,14 m;

  ∙     asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS – 0,08 m;

  ∙     asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S – 0,04 m.

  Linijinis šaltinis (automobilių transporto srautas, judantis keliu) sudaro liniją, tolygiai spinduliuojančią garsą cilindrinėmis bangomis. Atstumas yra svarbiausias triukšmo lygį aplinkoje lemiantis veiksnys. Kadangi šalia judraus kelio yra pavienės sodybos, įrengiamos triukšmą slopinančios sienutės, kurių pamatų poliai – 450 mm skersmens. Iš viso kelyje rengiamos 5 sienutės. Bendras ilgis – 2 180 m. Triukšmą slopinanti dalis įrengiama iš cinkuotų plieninių statramsčių, tarpus užpildant triukšmą absorbuojančiais elementais. Norint sienutes labiau įkomponuoti į aplinką ir vizualiai sumažinti jų aukštį, sienučių absorbuojantys elementai ir raštai išdėstomi horizontaliai.

  Rekonstruojami ryšių ir elektros tinklai. Kabeliai lauke po įvažiavimais ir susikirtimuose su kitomis požeminėmis komunikacijomis veriami į PE vamzdžius. Po magistraliniu keliu vamzdžiai įrengiami betranšėjiniu būdu.

  A5 kelias 37,8 km kerta Vabališkės upę ir 37,0 km – Pirtėlupio upelį. Upėms tekėti po keliu įrengtos pralaidos, kurios rekonstruojamos. Prie pagrindinio kelio 37,8 km, kad lietaus nuotekos nepatektų tiesiai į Vabališkęs upę, buvo įrengti rezervuarai, kurie, platinant kelią, demontuoti. Tarp rekonstruojamo kelio ir jungiamųjų kelių įrengti grioviai kelio drenažiniam vandeniui ir paviršinėms nuotekoms nuvesti. Paviršinės nuotekos iš griovių, iš dalies apvalius, nuteka į filtrus, prie upių – į naftos gaudykles, po to į upę. Per Vabališkės upelį esanti metalinė pralaida prailginama, šios pralaidos viduje įrengiama metalinė lentyna, skirta varliagyviams ir smulkiems gyvūnams pereiti.