Silvestras Micheenko

VĮ „Telšių regiono keliai” Mažeikių kelių tarnybos viršininkas

  • Telšių regiono keliai

    2015-10-09 Telšių regiono keliai info

    Vertinai dabartinę Lietuvos kelių būklę reikia pažymėti, kad krizės metais, sumažinus finansavimą, Lietuvos kelių būklė pradėjo blogėti, ir šis blogėjimas jau tampa pavojingas visai kelių sistemai, neišskiriant tiltų, pralaidų, kelių dangų ir kitų kelio elementų. Kadaise didžiavomės prieš kaimynines valstybes savo keliais, dabar gi nebėra kuo didžiuotis, o dėl kai kurių kelių net gėda, kad juos taip nustekenom. Sukūrus regionines įmones buvo bandyta atskirti kelių priežiūrą nuo kelių remonto ir statybos. Pati idėja gera, bet esamas požiūris į regionines įmones ir jų finansavimas kelia abejonių. Įmonės, negaudamos reikiamo finansavimo, ieško papildomų darbų, dėl to nukenčia kelių priežiūra. Jeigu jau yra sukurtos įmonės kelių priežiūrai, tai reikėtų joms ir leisti tai daryti, užtikrinant reikiamą finansavimą, kad įmonėms netektų galvoti apie visokias pertvarkąs bei reorganizacijas ir apie tai, kaip išgyventi. Nuo to kelių būklė ir jų priežiūra tik gerėtų. Juk valstybė sukūrė kelių priežiūras įmones, kad jos atliktų paslaugą Lietuvos piliečiams – kad keliai visada būtų reikiamai prižiūrimi.