Robertas Trinkūnas

VĮ „Kauno regiono keliai” Kaišiadorių kelių tarnybos viršininkas

  • Kauno regiono keliai

    2015-10-09 Kauno regiono keliai info

    Dabar atrodo, kad dvidešimt metų prabėgo kaip viena diena. Vasaros kelių remonto ir priežiūros darbus keitė žiemos tarnybos darbai. Ir tik pažvelgę atgal, pavartę senas nuotraukas matome, kad nemažai pažengta į priekį. Šiandien tarnyboje dirba 47 darbuotojai. Praėjusių metų darbų apimtis – 3,779 mln. Lt. Tarnyba prižiūri 387 km valstybinių kelių, iš jų 151 km žvyrkelių. Nors per šį laikotarpį juodųjų dangų padaugėjo 76 km, žvyrkelių procentinė dalis, palyginti su kitomis regiono tarnybomis, dar yra didžiausia. Neatpažįstamai pasikeitė automobilių ir mechanizmų parkas. Nors mechanizmų yra mažiau, bet savo našumu ir patikimumu jie žymiai lenkta pirmtakus. Mažėjant kelių priežiūros mechanizmų skaičiui kartu didėja atsakomybė ir rizika. Slidumą mažinančias medžiagas barsto tik 4 automobiliniai barstytuvai, todėl nors vienam išėjus iš rikiuotės tenka operatyviai sprąsti, kaip laiku pabarstyti apie 40 km kelio. Kaišiadorių kelių tarnyboje dirba darbštus ir darnus kolektyvas, susiformavęs per ilgus bendro darbo metus. Dauguma darbuotojų turi didelę darbo patirtį ir yra tarnybos senbuviai. Vidutinis darbuotojų darbo stažas tarnyboje – 18 metų. Kelių priežiūros punktams vadovauja vyresnieji meistrai A. Žilinskas, R. Alionis, kelininko profesijai atidavę daugiau kaip 30 metų, tikri savo srities profesionalai yra ir visi vairuotojai bei mechanizatoriai.