Petras Vaičiulis

VĮ „Vilniaus regiono keliai” direktoriaus pavaduotojas

  • Vilniaus regiono keliai

    2015-10-09 Vilniaus regiono keliai info

    Lietuvos kelių būklė priklauso nuo ūkiui skiriat finansavimo, iki 2008 m. Vilniaus regiono kelk būklė gerėjo, nes didėjo lėšos keliams. Buvo rekonstruojami ištisi magistralinių ir krašto kelių maršrutai, vykdomos krašto kelių juodųjų dangų stiprinimo ir žvyrkelių asfaltavimo programos, kiekvienais metais buvo atliekami paviršiaus apdaro įrengimo darbai. Keliuose keitėme seni kelio ženklus į naujus su šviesą atspindinčia plėvele, statėme plastmasinius signalinius stulpelius, daugėjo juodųjų dangų ženklinimo ir t. Prasidėjus krizei finansavimas žymiai sumažėjo ir tai lėmė kelių būklės blogėjimą. Kelių tinklas regione išvystytas pakankamai, tačiau, atsižvelgiant į sunkaus krovininio transporto srautus, kelius reikia rekonstruoti, stiprinti nes dangų konstrukcijos yra silpnos. Daugiau dėmesio reikėtų skirti magistraliniams ir krašto keliams, kuriais vyksta pagrindinis sunkiasvorių mašinų eismas. Regiono kelių tarnybų pagrindinė veikla yra valstybinių kelių techninė priežiūra. Palyginti su ankstesniais metais, dabar kelių tarnybos atlieka žymiai mažiau rangovinių darbų.