Liudvikas Šmitas

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Skuodo kelių tarnybos viršininkas

 • Pamario kelininkams padeda ir jūrų valdovai

  2015-10-14 Jolanta Tamošaitienė, Keliai ir tiltai Nr. 2 (10)

  1970 m. baigęs Skuodo Žadeikio vidurinę mokyklą, įstojau mokytis į tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI). Besimokant institute, teko pabuvoti su studentais Jakutijoje, kur tiesėme kelią Jakutskas – Vladimirovkas. Kadangi Jakutijoje vyrauja amžinas įšalas, tiesiant kelią teko susidurti su grunto įšalo sunkumais, ypač iškasose.

  1975 m. baigęs VISI ir įgijęs kelių inžinieriaus specialybę, spalio 8 d. pradėjau dirbti Vievio kelių statybos valdyboje (KSV) Nr. 6. Tuo metu KSV vadovavo Juozas Stepankevičius, kuris yra Lietuvos kelių muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas. Vievį pasirinkau dėl šeimyninių aplinkybių, nes buvau jau vedęs, o žmona dar mokėsi tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. Jai reikėjo važinėti į Vilnių, o Vievis pagal paskyrimų pasirinkimą buvo arčiausiai. Įsidarbinęs valdyboje kelių meistru, vėliau buvau paskirtas darbų vykdytojo pareigoms. Darbas sekėsi gerai, todėl buvau paaukštintas iki vyresniojo darbų vykdytojo. Iš esmės visus kelio darbus vykdėme magistralės Vilnius – Panevėžys ruože prie Ukmergės.

  Man pradėjus dirbti meistru, darbams magistralėje tuo metu vadovavo Algimantas Janušauskas. Dirbau šalia puikaus vadovo ir įgijau tikrai nemažai patirties. Vėliau teko vadovauti pačiam.

  Kadangi esu kilęs iš Skuodo, 1979 m. Susisiekimo ministerijos vadovai pasiūlė man važiuoti dirbti į „Skuodo kelių ruožą“ vyresniuoju inžinieriumi. Pasiūlymą priėmiau ir tų pačių metų sausį pradėjau darbą Skuode, nes R. Misevičius buvo perkeltas dirbti į Širvintas. Vyriausiu inžinieriumi dirbau iki 1994 m. gegužės mėnesio, nes nuo tada buvau paskirtas viršininko pavaduotojo pareigoms.

  1995 m., reorganizavus Lietuvos kelių sistemą, „Skuodo kelių ruožas“ tapo Skuodo kelių tarnyba, kurioje tęsiau darbą vyriausiuoju inžinieriumi. Šiose pareigose dirbau iki 2001 m. gegužės, o nuo gegužės iki pat šiol dirbu Skuodo kelių tarnybos viršininku.

  Kaip jau minėjau, esu vedęs, su žmona užauginome du sūnus ir dukrą. Abu sūnūs pasirinko kelininko specialybes: vienas dirba mano vadovaujamoje kelių tarnyboje inžinieriumi, kitas – Klaipėdos kelių tarnybos viršininko pavaduotoju.

  Skuodo kelių tarnyba prižiūri 85,3 km krašto kelių, 276,5 km rajoninių kelių bei 31 tiltą, bendras kelių ilgis – 668,5 km. Didesnė kelių dalis yra su asfalto danga, bet nemažai turime ir neasfaltuotų rajoninių kelių. Žvyrkeliai Skuodo rajone sudaro apie 140 km. Skuodo kelių tarnyboje, įskaitant ir administraciją, dirba 36 darbuotojai. Sovietiniais laikais čia dirbo net 120 darbuotojų, o iki pastarosios ekonomikos krizės – 60 darbuotojų. Krizės metu nemažą dalį darbuotojų teko atleisti. Buvo skaudu, bet nieko kitaip negalėjome padaryti.

  Skuodo rajono gyventojai labiausiai skundžiasi žvyrkeliais: jie dulka, jais sunku važinėti, neretai kyla avarinės situacijos.

  Pastaruoju metu dėl lėšų stygiaus yra sumažėjęs kelių priežiūros finansavimas, išasfaltuojame labai mažai kelių rajone. Dar daug neišasfaltuotų kelių yra gyvenvietėse. Žmonės labai skundžiasi. Vasarą greideriuojame, o kadangi žvyrkelio dangos nudulka, greitai neliks ir greideriuojamojo sluoksnio. Pastaraisiais metais atnaujiname tik po 3 km žvyrkelių ir labai sumažėjo kelių su juodosiomis dangomis rekonstrukcijos darbų. Anksčiau per metus išasfaltuodavome po 5 km ir daugiau, o dabar šie atstumai sumažėjo perpus. Siekiant išlaikyti kelių būklę, tinkamą saugiam eismui, turėtume gauti dvigubai daugiau lėšų.

  Pagrindiniai keliai, kuriuos prižiūrime su ypatingu dėmesiu – krašto keliai Skuodas – Plungė (Nr. 169), Kretinga – Skuodas (Nr. 218), Mažeikiai – Skuodas (Nr. 170) ir keliai, kertantys Lietuvos ir Latvijos pasienį. Šių kelių priežiūrai skiriame daugiausiai dėmesio žiemą ir vasarą.