Arūnas Puluikis

AB „Panevėžio keliai" projektų vadovas

 • Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas

  2017-07-26 Arūnas Puluikis, Lietuvos keliai, 2017 Nr.1

  Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 13,30-19,60 km Grigiškėse rekonstrukcija buvo skirstyta į tris darbų etapus: I darbų etapas, 2009-2010 m. – rekonstruota dešinioji magistralės pusė; II darbų etapas, 2011 m. – rekonstruota magistralės kairioji pusė, įrengtas jungiamasis kelias Grigiškėse, dešinėje magistralės pusėje; III darbų etapas, 2016-2017 m. – įrengiamas jungiamasis kelias Grigiškėse, kairėje magistralės pusėje ir statomas tiltas per Vokės tvenkinį Lentvario g.

  Baigiamasis III etapas

  Grigiškės yra išsidėsčiusios Vilniaus miesto savivaldybėje 1 7 km j vakarus nuo Vilniaus centro, abipus Vokės upės ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, į pietus nuo Neries upės. Projekto, kurį vykdo UAB „Kelprojektas”, III darbų etapas apima šio kelio ruožą nuo 16,26 iki 17,94 km, kuris eina per Grigiškiu gyvenvietę.

  Į nagrinėjamą teritoriją patenka kultūros paveldo objektas Grigiškių akveduko statinys (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14741).

  Rekonstrukcijos darbi) metu baigiamas tiesti pirmasis jungiamasis kelias kairėje magistralės pusėje, ruožo ilgis – 1,136 km. Dviejų eismo juostų jungiamojo kelio sankasos plotis sieks 10,85-12,5 m. Asfaltbetonio angos plotis – 8-8,9 m, kelkraščių – 1,5 m, šaligatvio – 1,60 m.

  Tuo pačiu metu rekonstruojama sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė. Eismo kokybei pagerinti statomas naujas dviejų eismo juostų tiltas per Vokės tvenkinį Lentvario gatvėje. Tiltas su Lentvario gatve bus sujungtas naujai suprojektuota gatvės atkarpa. Senasis tiltas bus paliktas pėstiesiems.

  Vykdant projektą, rekonstruojamos dvi požeminės pėsčiųjų perėjos, esančios 17,09 ir 17,42 km. Šiuo metu rekonstruojama pėsčiųjų perėja 17,09 km prie autobusų stotelės „Kovo 11-oji”. Rekonstrukcijos metu pėsčiųjų eismas buvo nukreiptas požemine perėja ties Lentvario gatve. Taip pat numatyta rekonstruoti autobusų stotelę su keleivių laukimo paviljonu.

  Buvo perkelti ir rekonstruoti elektros ir ryšių tinklai, magistralėje A1 naujai rengiama 2,2 km ilgio apšvietimo tinklų, jungiamojo kelio atkarpoje bendras naujų apšvietimo tinklui ilgis sieks 2,4 km. Bendras naujai rengiamų lietaus nuotakynų ilgis – 867 m.

  Įrengiant pirmąjį jungiamąjį kelią, iškirsta 414 medžių ir 169 m; krūmų. Numatoma pasodinti 409 augalus. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo triukšmo, mažinti oro taršą, sukurti patrauklesnę gamtinę aplinką ir kompensuoti iškirstus medžius bei krūmus, III darbų etape numatyti želdinimo tankia augalija darbai.

  Statybos teritorija eina sodybinių gyvenamųjų namų kvartalu, apima Vokės užtvankų, tęsiasi, lygiagrečiai automagistralei Grigiškių tvenkiniu, palei gyvenamųjų namų kvartalus ir įsilieja j esamų Mokyklos gatvę. Pietinė dubliuojanti gatvė (t. y. pirmojo jungiamojo kelio dalis 1,12-2,26 km) su Lentvario gatve sujungiama tiltu, kuris statomas greta senojo virš Vokės užtvankos esančio ir tik pėsčiųjų reikmėms paliekamo tilto. Dėl gatvės tiesimo šioje atkarpoje tvenkinio plotis sumažės nuo 5 iki 13 m.

  III etape įrengiamas pirmojo jungiamojo kelio ruožas 1,12-2,26 km yra II etape įrengto jungiamojo kelio tęsinys. Vidinis Grigiškių susisiekimo tinklas formuojamas laikantis patvirtinto Vilniaus bendrojo plano sprendinių. Įgyvendinant detalaus plano transportinius sprendinius, ši gatvė (jungiamasis kelias) išplatinama iki B2 gatvės kategorijos parametrų, įrengiant šaligatvius, autobusų stotelę ir priemones, užtikrinančias saugų eismų. Kairėje pusėje statoma atraminė siena, kuri atskirs A1 ir jungiamąjj kelią.

  Statant triukšmų slopinančių sienutę A1 kelyje, numatyta įrengti latakus. Vanduo iš latakų bus surenkamas į DŠ šulinėlius, sujungtus į lietaus kanalizacijos šulinius, įrengtus II etape dangos krašte.

  Ten, kur rengiamas kelio bortas, vanduo nuo kelio dangos surenkamas i lietaus kanalizacijos šulinius. Per nuvažiavimų į A1 kelių klojama metalinė 1 m vandens pralaida. Šioje pirmojo jungiamojo kelio atkarpoje įrengtos 5 nuovažos. Įsiliejant į A1 kelių, įrengiama salelė eismo srautams reguliuoti. Tiltas su esama Lentvario gatve sujungiamas naujai nutiesta gatvės atkarpa.

  Pėsčiųjų eismui rengiamas 1,60 m pločio šaligatvis.

  Gelžbetoninis tiltas per Vokės tvenkinį

  Gelžbetoninio sijinio tilto per Vokės tvenkinį perdangos ilgis – 65,04 m. Tilto konstrukcija yra nekarpyta gelžbetoninė perdanga ant gelžbetoninių atramų. Tilto skersinio profilio parametrai yra tokie: eismo juostos: 3×3,50 m, saugos juostos: 2×0,50 m, atitvarai: 2×0,50 m, šalitilčiai: 2×1,60 m, turėkliniai blokai: 2×0,25 m. Visas tilto plotis – 16,20 m.

  Tilto krantinė atrama Nr. 1 yra gembinis monolitinis rėmas, atremtas paslankiai ant atramos Nr. 2 perdangos sumonolitinimo. Krantinė atrama Nr. 5 gelžbetoninis monolitinis antšulas ant polinių pamatų. Krantinių atramų poliai gelžbetoniniai gręžtiniai, skersmuo – 450 mm. Kraštinės atramos rengiamos ant h=200 mm skaldos (0/56) pagrindo.

  Krantinės atramos Nr. 1 rygelis įrengtas ant spraustasienės PU22. Krantinė atrama Nr. 5 yra ant polinių pamatų. Poliai – gelžbetoniniai, gręžtiniai 45 cm skersmens, ilgis – 8,0 m. Tarpinės atramos N r. 2, N r. 3 ir N r. 4 įrengtos taip pat ant polinių pamatų. Poliai – gelžbetoniniai, gręžtiniai 45 cm skersmens, polių ilgis – 8,0 m (atramai Nr. 4) ir 6,0 m (atramoms Nr. 2 ir 3). Ant atramų kolonų tilto perdangai atremti panaudotos guminės atraminės dalys. Ant krantinių atramų Nr. 1 ir Nr. 5 įrengtos atraminės dalys – 250x300x63 mm (21 vnt.), ant tarpinės atramos N r. 2 – 300x500x84 mm (5 vnt.), ant tarpinių atramų Nr. 3 ir Nr. 4 – 400x500x84 (8 vnt.). Tilto atramų ir perdangos konstrukcijoms panaudotas sunkusis C25/30, C30/37 klasės betonas. Abiejose tilto pusėse įrengiami cinkuoto metalo apsauginiai atitvarai. Prie krantinės atramos Nr. 5 kairėje pusėje supiltas kūgis iš gerai drenuojančio grunto suformuojant šlaitą 1:2.

  Tilto per Vokės tvenkinį statybos darbai vykdomi kartu su jungiamojo kelio statybos darbais nenutraukiant eismo kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda bei Lentvario gatve. Vykdant darbus, buvo užtikrintas netrukdomas vandens pratekėjimas kanalu, esančiu po požemine perėja.

  Darbų pabaiga – 2017 m. rugsėjis

  Vieno svarbiausių šiuo metu Vilniuje vykdomų susisiekimo infrastruktūros projektų – Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos III etapo, metu kelininkai dirba visą parą, taip pat ir savaitgaliais. Siekiant padidinti rekonstruojamo kelio ruožo pralaidumą, darbai organizuoti taip, kad darbo dienomis piko valandomis nuo 7 iki 10 vai. ir savaitgaliais nuo 16 vai. automobilių srautai darbų zonoje būtų praleidžiami dviem eismo juostomis kiekviena kryptimi. Tai – bene pirmasis šalies kelių istorijoje atvejis, kai dėl didžiulių transporto srautų šalies sostinėje kelininkams tenka stabdyti darbus.

  Karščiausios vietos šiame objekte – naujo dviejų eismo juostų tilto per Vokės tvenkinį ir atraminių sienų statyba. Čia darbų vykdymo padaliniai dirba visą parą, taip pat ir savaitgaliais. Kitose objekto vietose pailgintos darbų pamainos. Kelio sankasai stiprinti rengiama 1,5 km atraminių sienų, o gyventojų gyvenimo kokybei pagerinti – per 2 km triukšmą slopinančių sienučių.

  Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos darbai pradėti pasirašius sutartį 2016 m. lapkritį. Dar praėjusiais metais buvo iškirsti medžiai, išrauti kelmai, nuimtas augalinis sluoksnis, įrengti privažiavimo keliai, taip pat pradėta statyti atramines sienas ir įrenginėti polius.

  Rekonstravus kelio ruožą, sutrumpės kelionės laikas, sumažės kelio priežiūros, kelių transporto eksploatavimo sąnaudos ir avaringumas. Ekonominio tyrimo rezultatai rodo, kad projektas socialiniu ir ekonominiu požiūriu yra naudingas.

  Projektą „Transeuropinio linkio kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas” Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu pagal jungtinės veiklos sutartį vykdo AB „Panevėžio keliai” su partneriais.

  Projekto kaina – 10,49 mln. eurų. Darbai finansuojami ES Sanglaudos fondo ir LR kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Projekte numatyta darbų pabaiga – 201 7 m. rugsėjis.