Antanas Pauliukevičius

VĮ „Marijampolės regiono keliai” Šakių kelių tarnybos viršininkas

  • Marijampolės regiono keliai

    2015-10-09 Marijampolės regiono keliai info

    Pasiaukojamas Šakių kelių tarnybos kelininkų darbas prižiūrint kelius, naudojant Šiuolaikines kelių priežiūros ir taisymo darbų technologijas bei mašinas, įgalina gerinti susisiekimo sąlygas ir didinti eismo patogumą bei saugumą mūsų keliuose. lėšos kelių priežiūrai ir taisymui skiriamos atsižvelgiant į kelių svarbą. Ypač rūpinamasi intensyviausio eismo keliais, kuriais gabenama daugiausia tranzitinių krovinių. Per dvidešimt metų įsigijome vokiškų, suomiškų, itališkų, japoniškų ir kitokių kelių priežiūrai skirtų mašinų bei mechanizmų. Daugiausia dėmesio kasmet skiriama kelių priežiūrai žiemą. Žiemos sezonas – sunkiausias kelių priežiūros etapas. Lietuvoje jis trunka vidutiniškai 5 mėnesius. Žiemos kelių priežiūrai rengiamasi visus metus – kaupiamos medžiagos, ruošiami mechanizmai. Viena aktualiausių mūsų problemų – sudaryti kuo saugesnes eismo sąlygas automobilių keliuose.