Antanas Bartulis

AB „Dolomitas“ generalinis direktorius (2008-2017)

 • „Dolomitas“ modernizuoja gamybinius pajėgumus

  Petras Vizbaras, Keliai ir tiltai Nr. 2(10)

  Rugsėjo pradžioje AB „Dolomitas“ atidarė naują skaldos gamybos liniją, kainavusią apie 5 mln. eurų, bet dukart našesnę už dabar čia veikiančias linijas. Artimiausiu metu bendrovė planuoja demontuoti senąją, dar prieš penkis dešimtmečius įrengtą dolomito skaldos gamybos liniją, kurios efektyvumas ir pajėgumai nebeatitinka šiuolaikinių gamybos poreikių.

  Naujos modernizuotos linijos palaipsniui išstums techniškai, ekonomiškai ir morališkai pasenusias senąsias gamybos technologijas. Naujosios technologijos gerina ekonominius rodiklius ir darbo našumą.

  Reikalingas ekonominis augimas

  Įdiegusi naują gamybinę liniją, bendrovė „Dolomitas“ papildomai investavo dar 1 mln. eurų į reikiamos infrastruktūros prie naujos linijos įrengimą. Gamybos modernizavimui ir naujos linijos įrengimui buvo pasitelkti technologiškai pažangių įrenginių gamintojų atstovai Lietuvoje. Linijai įdiegti buvo naudojamos bendrovės ir ES Sanglaudos fondo lėšos.

  Po šių permainų AB „Dolomitas“ yra numačiusi labiau įsitvirtinti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos rinkoje. Prasidėjus ekonomikos krizei, į Latviją išvežamos produkcijos kiekiai gerokai krito. Tai darė įtaką ir bendrovės ekonomikos augimo lėtėjimui. Daugiausia dolomitinės skaldos bendrovė „Dolomitas“ parduoda Lietuvos kelių statybos įmonėms, o apie 10 proc. eksportuoja į Latviją ir Kaliningrado sritį Rusijoje.

  „Iki krizės eksportuodavome iki 700 tūkst. t skaldos per metus. Pastaruoju metu šios apimtys labai sumažėjo“, – pasakojo bendrovės „Dolomitas“ generalinis direktorius Antanas Bartulis. Su nauja našesne ir aukštesnius kokybinius parametrus atitinkančia gamybine linija per dvejus trejus metus bendrovė tikisi susigrąžinti prarastus kiekius ankstesnėse eksporto rinkose.

  Taip pat yra žvalgomasi galimybių eksportuoti produkciją ir į kaimyninę Lenkiją. Kaip sakė A. Bartulis, į tolimesnes šalis eksportuoti produkcijos neapsimoka, nes dolomito skalda yra gana pigi, o vežant ilgus atstumus, logistikos sąnaudos žymiai padidėja ir tai padidina galutinę produkcijos kainą, kuri tampa nebekonkurenciga nutolusiose nuo Lietuvos rinkose.

  Naujoji gamybos linija pastatyta „Petrašiūnų-2“ dolomito karjere, Pakruojo rajone. Įrengiant naują liniją reikėjo įrengti ir privažiavimo kelius, nutiesti elektros liniją, vamzdynus, įsigyti naujos technikos žaliavos ir produkcijos transportavimui.

  AB „Dolomitas“ šiuo metu turi penkias dolomitinės skaldos gamybos linijas, iš kurių seniausia buvo pastatyta 1964 m. Per valandą 4 senosios linijos perdirba 750 t akmens, o naujosios linijos pajėgumai sudaro daugiau nei pusę visų 4 senųjų linijų – per valandą ji gali apdirbti per 400 t dolomito akmens skaldos. Baigus derinti įrenginius, šį pajėgumą planuojama pasiekti iki šių metų spalio pradžios. Su nauja linija bus kilstelėta produkcijos kokybės kartelė, todėl įmonė taps konkurencingesnė.

  „Pagerėjus skaldos stiprumo rodikliams, naudojant ją kelių infrastruktūros sektoriuje, pailgės ir kelių eksploatacijos laikas“, – pabrėžė bendrovės direktorius A. Bartulis.

  Šiais metais bendrovė „Dolomitas“ dėl vykdomos modernizacijos planuoja gamybinių pajėgumų augimą iki 5 proc., o tai bendrovei atneš ir didesnes pajamas. 2016 m. įmonė tikisi didesnio pajamų šuolio, nes visu pajėgumu jau veiks naujoji gamybinė linija ir, kaip tikimasi, dėl to bus padidintos pardavimų apimtys Lietuvos ir kaimyninės Latvijos rinkose.

  ES paramos reikšmė

  ES investicijos leidžia regionų įmonėms modernizuoti infrastruktūrą ir sėkmingai konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose. Šių metų rugsėjo 11 d. bendrovės „Dolomitas“ naujos gamybinės linijos atidaryme „Petrašiūnių-2“ dolomito karjere ūkio ministras Evaldas Gustas pabrėžė, kad penktajai technologinei linijai įrengti buvo skirta beveik 2 mln. eurų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų.

  „ES struktūrinių fondų investicijos ypač naudingos Lietuvos regionuose veikiančioms įmonėms. Jos skatina konkurencingumą, didina įmonių produktyvumą ir padeda sukurti naujų darbo vietų. ES lėšomis finansuotas „Dolomito“ modernios technologinės linijos įrengimas – dar vienas sėkmingai panaudotų ES investicijų pavyzdys. Šios investicijos leido bendrovei modernizuoti infrastruktūrą, padės padidinti produktyvumo ir pridėtinės vertės rodiklius bei sėkmingai eksportuoti produkciją į užsienio rinkas“, – kalbėjo ūkio ministras E. Gustas.

  Dolomito skaldą gaminančios bendrovės „Dolomitas“ projektas „Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ įgyvendintas pagal ES priemonę „Invest LT-2“. Modernioje penktojoje technologinėje linijoje bus gaminama ir pirmos klasės dolomitinė skalda, kuri kietumu, atsparumu smūgiams, temperatūros svyravimams, dėvėjimuisi prilygsta granitui. ES investicijos leidžia įmonei išplėsti gamybos mastą ir pateikti rinkai geresnės kokybės produkciją. Planuojama, kad įmonė, įgyvendinusi projektą, per trejus metus sukurs 42 naujas darbo vietas.

  Minėtas projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ programos priemonę „Invest LT-2“. Įgyvendinus šį projektą, naujojoje linijoje pagaminta skalda atitiks aukščiausius kokybės standartus. Tokiu būdu bendrovė galės užtikrinti kelių statybos sektoriui kokybiško produkto tiekimą už konkurencingą kainą.

  Naujuose dolomito uolienos apdirbimo įrenginiuose bus apdirbama vietos žaliava. Mūsų šalyje gaminama kokybiška dolomito skalda bus tinkama atsvara importinei žaliavai – granitui. Tai ne tik atpigins skaldos kainą, bet ir suteiks kelininkams galimybę nutiesti ar išasfaltuoti daugiau šalies kelių kilometrų.

  Ministras E. Gustas savo pasisakyme atkreipė dėmesį ir į tai, kad Šiaulių apskrityje pagal priemonę „Invest LT-2“ iš viso buvo įgyvendinti 8 projektai, kuriems skirta 10,01 mln. eurų ES parama. Tai trečioji vieta pagal priemonės „Invest LT-2“ lėšų įsisavinimą Lietuvoje.

  Pagal priemonę „Invest LT-2“ Ūkio ministerija 2007–2013 m. iš viso šalies įmonėms skyrė 59,34 mln. eurų ES lėšų 47 projektams įgyvendinti.

  Priemonė „Invest LT-2“ skirta įmonių produktyvumui didinti, tiesioginėms vidaus investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimui skatinti. Pagal šią priemonę buvo remiamos tiesioginės vidaus investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ar didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

  Technologijos keičia gamybos sampratą

  Naujos gamybinės linijos atidarymo metu „Dolomito“ generalinis direktorius A. Bartulis sakė: „Šiandien mums yra istorinė diena, po kurios bus atverstas naujas puslapis įmonės veikloje. Nauji įmonės pajėgumai iš esmės pakeis jos veidą. AB „Dolomitas“ pastaruosius aštuonerius metus pasikeitus savininkams ir tęsiant anksčiau pradėtus darbus, buvo nuolatinių permainų, iššūkių ir sėkmingai įgyvendintų projektų sūkuryje. Tai leido jau pernai pirmą kartą įmonės istorijoje pasiekti apie 30 mln. eurų (daugiau kaip 100 mln. litų) pajamų lygį.

  Įmonės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšomis pastatyta penktoji technologinė linija savo modernumu ir svarba išaugo iš technologinio įrenginio suvokimo ir tapo labai svarbiu faktoriumi ne tik bendrovės, bet ir visos šalies kasybos pramonės konkurencingumui. Tai pažangiausia inertinių medžiagų apdirbimo technologinė linija Baltijos šalyse.“

  Taip įmonės generalinis direktorius pabrėžė, kad bendrovė, įveikusi pirmąjį etapą ir pastačiusi naują technologinę liniją, antrajame etape įgyvendins ir pagrindinius projekto tikslus: sukurs naujas darbo vietas, padidins eksportą bei įmonės veiklos pajamas.

  „Šį pirmąjį etapą pasiekėme mūsų pasitelkto generalinio rangovo „Wirtgen Lietuva“ pastangomis. Kompanija „Wirtgen Lietuva“, koordinuodama santykius su šalies ir užsienio subrangovais, padėjo mums įgyvendinti šį projektą. Nuoširdžiai už tai dėkojame šiai kompanijai ir visiems rangovams. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų bendrovės specialistams ir darbuotojams, kurie įgyvendino šį projektą nuo trapios idėjos iki šių masyvių konstrukcijų“, – atidarymo metu kalbėjo A. Bartulis.

  Bendrovės vadovas A. Bartulis taip pat padėkojo projekto įgyvendinimo konsultacinei firmai UAB „Research&Advice“, bendrovės verslo partneriams ir didžiausiam produkcijos užsakovui – Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, ir patikino, kad bendrovė dar kartą kilstelėjo savo reiklumo kartelę, nes su nauja linija į rinką pateiks tik išskirtinai aukštos kokybės produkciją.

  AB „Dolomitas“ – rinkos lyderis

  Bendrovės „Dolomitas“ veikla skaičiuojama nuo 1964 m., jos sritys apima viską – nuo dolomitinio akmens kasybos iki jo apdorojimo ir pateikimo klientams. Įmonė eksploatuoja aukštos kokybės dolomito telkinį „Petrašiūnai-2“. Dolomitinis akmuo yra trupinamas, plaunamas ir realizuojamas vadovaujantis aukščiausiais gamybos ir vadybos kokybės standartais. Veikla vykdoma laikantis ISO kokybės vadybos sistemos reikalavimų, nuolat kontroliuojant esamų procesų optimizavimą.

  Produkcija sertifikuota Latvijoje, Rusijoje ir Lenkijoje pagal tų šalių produktų sertifikavimo reikalavimus.

  Iki šiol bendrovėje veikė keturios technologinės linijos, pajėgios per metus pagaminti iki 3 mln. t 25 skirtingų frakcijų skaldos. Atsižvelgiant į dabartinius šios produkcijos poreikius, įmonės eksploatuojamų detaliai išžvalgytų dolomito resursų užteks dar 30 metų. Visa kasama žaliava rūšiuojama. Nuo uolienos stiprumo priklauso, kokiam produktui ji bus skirta. Iš kiečiausio akmens gaminama skalda asfaltbetoniui ir betonui.

  Pagamintos produkcijos kokybei tikrinti 2011 m. buvo akredituota įmonės laboratorija, turinti net tokius įrenginius, kurie gali nustatyti įvairius rodiklius. Tais pačiais metais, pritaikius inovatyvią technologiją bei rekonstravus IV (mišinių) technologinę liniją, žymiai pagerėjo jų kokybė. Beje, mišiniai čia gaminami naudojant dozatorius, o sandėliuojami pasitelkus pirmą Baltijos šalyse teleskopinį transporterį.

  2012 m., rūšiuojant žaliavą bei pritaikius naujausią gamybos technologiją, pradėta gaminti pirmos klasės skalda asfaltbetoniui bei gelžbetoniui. Atlikti minėtosios skaldos tyrimų rezultatai parodė, kad jos parametrai prilygsta importuojamai granitinei skaldai keliamiems reikalavimams.

  Šiuo metu gamykloje dirba daugiau nei šimtas darbuotojų. Papildomai iki 30-ties jų pasitelkiama intensyviausių produkcijos gamybos sezonų metu.

  AB „Dolomitas“ yra asociacijos ,,Lietuvos keliai“, Lietuvos karjerų asociacijos, Šiaulių pramonininkų asociacijos ir Statybos produktų bandymo laboratorijų asociacijos narė.