Volvo

Volvo statybinė technika – aukštas darbo našumas ir patikima kokybė

Visame pasaulyje Volvo Construction Equipment reiškia pirmaujantį rinkos veikėją, gaminantį patikimą įrangą ir aptarnaujamą Volvo atstovų, kurie pasižymi ekspertinėmis vietinės rinkos žiniomis, turi jums reikalingų dalių ir gali suteikti reikiamų paslaugų.
Šios mašinos kasdien dirba sunkius ir lengvus statybos darbus, kasa karjerus, uolienas, įrengia infrastruktūrą, komunikacijas, kloja vamzdžius, dirba miško darbus, griauna senus pastatus, tiesia kelius, tvarko bei perdirba medžiagas ir atlieka įvairias kitas funkcijas.

Citata: „...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonku- ruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t. y. tokio, kokio supranta nūdienis kultūringas žmogus.“ Iš kalbos, pasakytos 1939 m. Žemaičių plento atidarymo proga.
zemaitkelis_did