L. Asanavičiūtės gatvės Vilniuje remontas

Šių metų liepos 14 d. UAB “Kerista” L.Asanavičiūrės gavėje Vilniuje pradėjo gatvės remonto darbus. Nufrezavo pažeisto asfalto ruožų paviršių ir pažadėjo, kad iki ketvirtadienio, liepos 19 d. duobės bus užlopytos. Savaitę automobiliai laužė ratus, kai kuriose vietose sunku buvo prasilenkti. Vyko ir gatvės remonto darbai, vairuiotojai stengėsi apvažiuoti duobes priešingo eismo jousta. Šiandien gatvė dar nesutvarkyta. Liko nemažai duobėtų vietų, įvažiavimai į kiemus. Galima teigti, kad sostinės valdžia tokį aplaidų bendrovės “Kerista” darbą toleruoja. Kyla klausimas – ar vietos valdžia kompensuos gyventojams už laužomus automobilius?

Citata: „...šių dienų valstybė be gerų sauskelių lengvai gali atsilikti nuo kultūrinio ir ekonominio gyvenimo pažangos, gali būti nustumta į užpakalį ir nukonku- ruota kitų valstybių, nes kelias yra gyvenimas, o kas neturi gerų kelių, tas negali turėti gero gyvenimo, t. y. tokio, kokio supranta nūdienis kultūringas žmogus.“ Iš kalbos, pasakytos 1939 m. Žemaičių plento atidarymo proga.
zemaitkelis_did